Debatmøde: Fornyelse eller kollaps

Billede af debatmødets deltagere

I den nylig udkomne bog ”Fornyelse eller kollaps?” giver tre erfarne offentlige ledere, Finn Østrup, Jørgen Jørgensen og Jesper Zwisler, et usædvanligt konkret bud på, hvordan den offentlige sektor bør gentænkes.

Diagnostisk, løsningsorienteret og skrevet med et debatskabende sigte

Forfatterne analyserer de seneste årtiers udvikling af den offentlige forvaltning og den offentlige styring. De vigtigste temaer er i deres optik embedsværkets politisering, udviklingen af New Public Management (NPM) samt regelvæksten. Forfatterne finder at diskussionen om den offentlige sektor har et for snævert sigte, er drevet af enkeltsager og at økonomer og andre samfundsforskere har ydet støtte til den herskende tænkning, hvor de burde have forfulgt en mere kritisk tilgang.

Deres analyser fører fem til 22 konkrete forslag til reform af den offentlige styring. Udfordringerne vedrører særligt fire dagsordener:

1) Det er nødvendigt at styrke fagligheden i den offentlige beslutningsproces;

2) Der bør iværksættes en ny politik for styring i den offentlige sektor – kaldet ”progressionsbaseret styring”

3) Der bør indføres nye principper for den offentlige budgetpolitik

4) Der bør iværksættes effektive tiltag for at mindske den offentlige administration og mængden af offentlige regler

Debatmødets fokus og deltagere

På debatmødet vil vi sætte fokus på de tre førstnævnte reformområder: Hvorfor er de afgørende reformområder, som skal sikre fornyelse i stedet for kollaps? Hvad kan der gøre konkret for at reformere praksis på de tre områder? Findes der allerede lovende eksempler eller positive tendenser på ministerområder eller i kommuner, som kan inspirere lokale og centrale beslutningstagere?

Kommunaldirektør Jesper Zwisler præsenterer  bogen med fokus på de fagligheden, den progressionsbaserede styring og nye principper for budgetpolitikken.

Vi har inviteret tre drevne iagttagere til at kommentere hver sit aspekt af bogen:

Professor Hanne Foss Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, vil kommentere ideen om ”progressionsbaseret styring”

Rådgiver Christian S. Nissen, vil kommentere forslagene om styrkelse af fagligheden i ministerier og kommuner og

Adm. direktør i Danske Regioner, Adam Wolf, vil lægge op til diskussion om muligheden for en ny budgetpolitik med overførselsadgang og/eller flerårige budgetter.

Efterfølgende drøftes de tre temaer med kommentatorer og de tre forfattere i tre grupper, inden der sluttes med et panel i plenum.