Debatmøde: Konkurrencestaten igen igen?

Termen konkurrencestaten har præget den offentlige debat om udviklingen i samfundet og den offentlige sektor i flere år. Den har afstedkommet en ofte ophedet debat mellem de, der ser sig som fortalere for efterkrigstidens humanistiske velfærdsstat og de som ser sig som reformatorer, som vil sikre, at velfærdsstatens grundlæggende værdier kan overleve i en stadig mere krævende global konkurrence.
 
I dette efterår er udgivet en antologi "Konkurrencestaten og dens kritikere”, som samler denne debat. Vi har inviteret to centrale bidragydere til bogen – professor Ove Kaj Pedersen, CBS, professor Kurt Klaudi Klausen, Syddansk Universitet. Som tredje mand er inviteret en markant debattør om fagprofessionernes rolle i fremtidens offentlige sektor, næstformand Niels Christian Barkholdt fra Dansk Socialrådgiverforening.
 
Debatmødet vil drøfte hvad konkurrencestaten índebærer for den offentlige sektor med særlig fokus på styring og ledelse.