Fremtidens offentlige lederuddannelser

Hvordan skal fremtidens offentlige lederuddannelser udformes?Som det fremgår af regeringens nyligt udsendte Ledelses- og kompetencereform skal der gennemføres et eftersyn af de offentlige lederuddannelser i samarbejde med udbyderne af uddannelserne. Men hvad er der egentlig behov for at lave om på? Og kræver øget effekt af lederuddannelserne mere end nyudvikling af selve uddannelserne? Så hvad er det centrale, vi skal forandre, når det gælder fremtidens offentlige lederuddannelser? Disse spørgsmål vil vores oplægsholdere på dagen debattere. 

Til af belyse spørgsmålene har vi inviteret:
- Thomas Molin kontorchef i Moderniseringsstyrelsen
- Poula Helth Ledelsesforsker og PhD
- Jacob Alsted lektor på Institut for Statskundskab
- Jesper Husbond Jensen kommunaldirektør i Syddjurs kommune

Direktør Hanne Dorthe Sørensen, Lederskabelse.dk og medlem af FORUMs bestyrelse vil facilitere eftermiddagens forløb.

Temamødet vil bestå af en række korte oplæg krydret med mulighed for aktiv deltagelse, hvor deltagernes egne erfaringer med offentlige lederuddannelser inddrages. Som forberedelse til temamødet gennemførte FORUM i februar en rundbordssamtale om temaet. 

Læs mere og tilmeld dig her!