Debatmøde: Sammenhængende styring på socialområdet

Debatmødets formål er at behandle centrale elementer i regeringens sammenhængsreform:

Borgeren skal i centrum, og de forskellige dele af det offentlige system skal spille bedre sammen.  Hvad ved vi om årsagen til, at det offentlige ikke hænger bedre sammen på tværs? Hvad skyldes lovgivning og afledte forvaltninger, hvad skyldes selvpålagte organisatoriske og strukturelle rammer? Hvad skyldes faggrænser, traditioner og kulturer?  Hvordan kan den nødvendige faglige specialisering opretholdes i et nyt regime uden at udgifter og tidsforbrug eksploderer?

På mødet vil vi med afsæt i erfaringerne fra et projekt i Randers Kommune undersøge, hvordan det er muligt at komme videre på feltet. Der vil være oplæg af: Familiechef Ann Hermansen, Randers Kommune, Lektor Marie Østergaard Møller, Aalborg Universitet og Børne- og familiechef og formand for Børne- og Familienetværk Helle Støve, Favrskov Kommune. Mødet ledes af SUS-chef Vibeke Normann Andersen.