Debatmøde: Sammenhængende styring på socialområdet (Oktober. DATO IKKE FASTLAGT)

Debatmødets formål er at behandle centrale elementer i regeringens sammenhængsreform:

Borgeren skal i centrum, og de forskellige dele af det offentlige system skal spille bedre sammen.  Hvad ved vi om årsagen til, at det offentlige ikke hænger bedre sammen på tværs? Hvad skyldes lovgivning og afledte forvaltninger, hvad skyldes selvpålagte organisatoriske og strukturelle rammer? Hvad skyldes faggrænser, traditioner og kulturer?  Hvordan kan den nødvendige faglige specialisering opretholdes i et nyt regime uden at udgifter og tidsforbrug eksploderer?

Med afsæt i bl.a. den nye lovgivning om én plan, og de første erfaringer fra de ni frikommuner, der arbejder med én plan, vil vi sætte dette til debat med bl.a. afdelingschef Henrik Lund fra Finansministeriet. Han vil fortælle om lovens intentioner og satspuljebevillingen til kommunale projekter.