Debatmøde om Motivationsundersøgelsen

På billedet ses de fem oplægsholdere

I november 2021 fik et bredt udsnit af offentligt ansatte en invitation til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om offentlige ansattes motivation. Undersøgelsen blev aftalt i 2019 ved aftalen om en Ledelses-og Kompetencereform.

Undersøgelsen er gennemført af et partnerskab mellem staten, Danske Regioner og KL og blev offentliggjort den 30. juni. Den kan læses her. 

Den indsigt undersøgelsen bringer om medarbejdernes motivation skal bidrage at udvikle de offentlige arbejdspladser, så de også i fremtiden er et attraktivt sted at arbejde.

I den anledning inviterer FORUM til debatmøde på KU's Samfundsvidenskabelige Fakultet på Øster Farimagsgade 5, 1355 København K, tirsdag den 13. september 2022 kl. 15-18. Her vil undersøgelsen blive gennemgået og kommenteret af følgende oplægsholdere:

  15.00-15.07 Velkomst ved Henrik Hjortdal, FORUM

  15.07-15.27 Hovedresultater og refleksioner hertil ved vicedirektør Sisse Hjerrild Iversen, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

  15.30-15.50 Hvordan ser resultaterne ud sammenholdt med vores øvrige viden om motivation i offentlig sektor? Ved lektor Mogens Jin Pedersen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

  15.53-16.23 Tre perspektiver på motivationsunderøgelsen i lyset af aktuelle udfordringer i den offentlige sektor. Kommentarer fra Henrik Skovdal, Egedal kommune, Dorthe Crüger, Region Hovedstaden og Johanne Nordmand, DJØF Offentlig

  16.23-16.40 Pause og sceneskift

  16.40-17.20 Tre samtalegrupper om henholdsvis statsligt, regionalt og kommunalt perspektiv med Henrik Skovdal, Dorthe Crüger og Johanne Nordmand. FORUM udpeger en facilitator i hver gruppe. Gruppen vælger en rapportør.

  17.25-17.45 Opsamling fra samtalegrupper drøftes i panel med de tre kommentatorer

  17.45-17.55 Kommentarer til eftermiddagens indsigter fra de to indledere

  17.55-18.00 Farvel og tak ved Henrik Hjortdal