Debatmøde om Reformkommissionens anbefalinger

På billedet ses oplægsholderne

Vilde løsninger? Reformkommissionens anbefalinger til debat

I maj 2023 udkommer Reformkommissionens rapport om børns og unges vej gennem uddannelsessystemet med anbefalinger til, hvordan færrest muligt ender i gruppen uden job og uddannelse som 25-årige. Det er ét af flere komplekse samfundsudfordringer, som kalder på 'vilde' løsninger.

I anledning af at Reformkommisionen nu fremlægger sine anbefalinger inviterer FORUM til et debatmøde med følgende formål:

  • At debattere centrale anbefalinger fra Reformkommissionen, deres relevans og muligheder for at løfte dem
  • At inspirere mødedeltagerne gennem konkrete eksempler på håndtering af vilde problemer 
  • At lægge grunden til et samarbejde mellem forskellige aktører for at følge op på kommisionens anbefalinger

Debatmødet foregår på Københavns Universitet, Gammeltoftsgade 15 tirsdag den 30. maj 2023 klokken 15:00-18:00.

Historik:

Gennem en årrække er det blevet stadig tydeligere, at der trods jævnlige større reformer fortsat er mange uløste 'vilde' problemer i og omkring den offentlige sektor. En række problemer har bidt sig fast, fordi vi ikke ved nok om deres karakter - eller hvordan vi skal arbejde med dem.

I 2016 iværksatte den daværende regering en Sammenhængsreform, som sidste år mundede ud i en bred politisk aftale om en hovedlov, som skal sikre bedre sammenhæng i indsatsen overfor borgere, som har en flerhed af sociale, sundheds- og kompetencemæssige udfordringer. Der er erfaringer herfra at trække på.

I 2020 nedsatte den daværende regering en Reformkommission, som skal komme med anbefalinger til, hvordan der kan sættes ind overfor komplekse udfordringer, som tidligere reformer ikke i tilstrækkeligt omfang har været i stand til at tage hånd om. Det gælder fx det forhold, at der fortsat er en stor gruppe på op til 50.000 unge under 25 år, der ikke har en ungdomsuddannelse, og som hverken er i beskæftigelse eller i gang med at uddanne sig.

Det foreløbige program er følgende:

15:00 Introduktion til mødet v. ordstyrer David Jul, Resonans
 
15:10 Uddybning af et par centrale anbefalinger om børns og unges vej gennem uddannelsessystemet ved professor Jon Kvist, Reformkommissionen
 
15:40 Et svar til Reformkommissionen med afsæt i Frontløberprojektet ved kommunaldirektør Eik Møller, Ballerup Kommune
 
15:55 2. generationsreformer i praksis med afsæt i SUS’ erfaringer ved Vibeke Normann Andersen, SUS.
 
16:10 Pause
 
16:25 Dialog i tre grupper om reformer og løsninger på vilde problemer
  • Baggrunden for Reformkommissionens anbefalinger med Jon Kvist. Faciliteret af Anne Mette Scheibel, partner, Resonans
  • Ballerup Kommunes erfaringer fra Frontløberprojektet med Eik Møller. Faciliteret af Anna Helene Mollerup, vicedirektør, SUS
  • SUS-erfaringer med 'vilde problemer' fra Aarhus, Esbjerg og Bornholm med Vibeke Normann Andersen. Faciliteret af Janne Kofoed, programleder, Ballerup/Frontløberne
17:30 Afsluttende opsamling fra grupperne og perspektivering fra Jon Kvist, Eik Møller og Vibeke Normann Andersen
 
18:00 Tak for i dag