Eftersyn af de offentlige lederuddannelser

Billeder af de fire oplægsholdere

Uddannelses- og Forskningsministeriet udkom den 7. september med rapporten om eftersynet af de offentlige lederuddannelser. Eftersynet er en udløber af Ledelseskommissionens arbejde. I den anledning arrangerer Forum for fremtidens offentlige styring og ledelse et debatmøde i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Fagbevægelsens Hovedorganisations Lederforum.
 
Rapporten indeholder 29 anbefalinger til alle, der på forskellig måde er involveret i offentlige lederuddannelser. Anbefalingerne retter sig primært mod uddannelsesinstitutionerne, men også arbejdspladserne og deltagerne får gode råd af arbejdsgruppen bag eftersynet. Du kan se rapporten på dette link: https://ufm.dk/publikationer/2021/eftersyn-af-de-offentlige-lederuddannelser-viden-og-anbefalinger
 
På debatmødet vil du møde vicedirektør Mikkel Leihardt, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fremlægge rapportens konklusioner. Derefter vil en bruger, en aftager og en leverandør stille spørgsmål og reflektere. Vi har tilsagn fra BUPL-lederformand Eva Munck Immertreu fra FHs Lederforum,  vicedirektør Susanne Søndergård Hansen, VIA University College samt enhedschef Anne-Mette Termansen, Region Hovedstaden.
Derefter får du mulighed for at stille spørgsmål til panelet og kommentere rapporten og dens anbefalinger.