Frisættelse fra 7 til mange - hvorfor, hvordan?

Lars Rich, Lene Magnussen, Ulf Hjelmar og Majbrit Berlau

Syv kommuner fik i 2021 frihed til at drive dagtilbud, folkeskoler og ældreområdet på nye måder. Kommunerne blev sat fri, som Statsministeren selv beskrev det i sin åbningstale i Folketinget oktober 2020.

Forsøget skulle køre frem mod 2024 og løbende følges og analyseres med henblik på at udbrede de gode erfaringer til landets øvrige kommuner. Men denne plan er nu ændret. Statsministeren annoncerede i sin nytårstale, at alle landets kommuner allerede fra 2022 bør tilbydes lignende frihedsrettigheder. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det være op til borgmestre og byråd rundt om i landet, i hvor høj grad de vil gøre brug af muligheden.

Forum for Fremtidens Offentlige Styring og Ledelse vil derfor - i samarbejde med KOMDIR og Fagbevægelsens Hovedorganisation - kigge nærmere på ’de oprindelige syv’: Hvilke erfaringer tager de med fra det første år? Hvilke børnesygdomme er de stødt på? Har de fået – og hvor vigtig er egentlig – reel frihed fra statslige regler? Hvilke mål har de for de kommende år, og hvor ser de det største potentiale?

Det er blot nogle af de spørgsmål, vi vil stille på mødet, som har følgende program:

15:30 Velkomst ved næstformand Majbrit Berlau, Fagbevægelsens Hovedorganisation

15:35 Henrik Hjortdal fra FORUM interviewer direktør Lars Rich fra Helsingør kommune og direktør Lene Magnussen fra Holbæk kommune om formål og baggrund for deres projekter på hhv. dagtilbuds- og folkeskoleområdet

15:45 Tre oplæg a 20 minutter: Chef for læring og trivsel Tanja Steffe Nøhr, Holbæk, og leder af dagtilbudsområdet i Helsingør, Niels Brockenhuus, giver et billede af muligheder og udfordringer i de to kommuner. Ulf Hjelmar fra VIVE fortæller om den evaluering af frisættelsen, der planlægges

16:45 Pause

16:55 Tre samtaler: En gruppe om hver af de to kommuner, hvor følgende bidrager med hver sit perspektiv: De daglige projektledere Christina Aalling Wolff, Holbæk, og Hanne Nøddekær, Helsingør, institutionslederne dagtilbudsleder Katrine Fischer fra Helsingør og skoleleder Bo Pedersen, Holbæk, og de faglige tillidsrepræsentanter Vibeke Stær Juul, Helsingør, og Hans Juncker, Holbæk. En tredje gruppe drøfter evalueringen med Ulf Hjelmar

17:30 Opsamling fra grupper og drøftelse i panel med de to direktører samt Majbrit Berlau og en repræsentant for KOMDIR

17:55 Afslutning