Frisættelse fra 7 til mange - Vejle

Billede af oplægsholderne Lasse Jacobsen, Rikke Vestergaard og Ulf Hjelmar

Syv kommuner fik i 2021 frihed til at drive dagtilbud, folkeskoler og ældreområdet på nye måder. Kommunerne blev sat fri, som Statsministeren selv beskrev det i sin åbningsaftale i Folketinget oktober 2020.

Forsøget skulle køre frem mod 2024 og løbende følges og analyseres med henblik på at udbrede de gode erfaringer til landets øvrige kommuner. Men denne plan er nu ændret. Statsministeren annoncerede i sin nytårstale, at alle landets kommuner allerede fra 2022 bør tilbydes de samme frihedsrettigheder. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det være op til borgmestre og byråd rundt om i landet, i hvor høj grad de vil gøre brug af muligheden.

Forum for Fremtidens Offentlige Styring og Ledelse vil sammen med KOMDIR ved to arrangementer i København og Vejle foråret derfor kigge nærmere på ’de oprindelige syv’ – hvilke erfaringer tager de med fra det første år? Hvilke børnesygdomme er de stødt på? Har de fået – og hvor vigtig er egentlig – reel frihed fra statslige regler? Hvilke mål har de for de kommende år og hvor ser de det største potentiale? Det er blot nogle af de spørgsmål, vi vil stille på dagen.

Mødet har følgende program:

14:00 Velkomst ved KOMDIR-formand, kommunaldirektør Niels Nybye Ågesen, Vejle.

14:05 Dagens program introduceres ved Henrik Hjortdal, FORUM.

14:10 Tre oplæg om erfaringer fra frisættelsen. Omsorgschef Maila Tandrup, Viborg, og områdechef for Kultur og Skole, Ulla Visbech, Esbjerg, giver status og opridser muligheder og udfordringer. VIVEs Ulf Hjelmar fortæller om VIVEs planlagte evaluering af de syv projekter.

15:10 Tre gruppesamtaler: To grupper om Viborg og Esbjerg, hvor henholdsvis Maila Tandrup og Ulla Visbech uddyber og drøfter erfaringerne. Den tredje gruppe drøfter tilrettelæggelse og foreløbige erfaringer fra evalueringen med Ulf Hjelmar.

15:40 Opsamling med Lasse Jacobsen, Viborg og Rikke Vestergaard, Esbjerg, samt Ulf Hjelmar.

15:55 Afslutning ved Niels Nybye Aagesen.