Debatmøde: God ledelse - har vi et fælles grundlag? (København)

Vi følger dette efterår Ledelseskommissionen til dørs ved afholdelsen af debatmødet: God ledelse – har vi et fælles grundlag?

Blev det klart hvad god ledelse egentlig omfatter? For der er jo brug for et fælles normativt grundlag når:

  • Lederne laver hver deres eget ledelsesgrundlag
  • Når vi skal lave nye og bedre offentlige lederuddannelser
  • Og når Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse udvikler det nye værktøj til lederevaluering?
Og hvad betyder konteksten for god ledelse? 
 
Vi tager emnet op den 24. september kl. 15-18  på Københavns Universitet, CSS, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K. Bygning 4, lokale: 4.2.26 (frokoststuen), hvor vi har inviteret tre markante profiler til at debattere emnet:
  • Kommunaldirektør Christine Brochdorf, Egedal kommune. Hun giver sit bud på, hvad god ledelse er på basis af reflektioner over egne erfaringer fra Furesø Kommune og Egedal Kommune

  • Lektor Caroline Grøn, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, som arbejdede i Ledelseskommissionens sekretariat og nu arbejder med det varslede værktøj til lederevaluering. Hun vil se på, om der kan udledes nogle fælles kriterier for god ledelse af ledelsesforskningen og i så fald hvilke.
  • Professor Kurt Klaudi Klausen, SDU, har gennem 25 år forsket i offentlig ledelse og kommer i dette efterår kommer med bogen ”Verden vendt på hovedet”, som tager afsæt i hans undersøgelser af kommunaldirektørernes vilkår i 2003, 2010 og 2017.

Christine Brochdorf udtaler:

"Efter et år, hvor LinkedIn har været ved at flyde over af personligt formulerede ledelsesgrundlag er vi klar til en mere perspektivrig debat om ledelse og styring i kontekst.

Hvis noget blev klart med den debat, der voksede ud af Ledelseskommissionens anbefalinger, så var det at ledelse ikke kan puttes i en foruddefineret kasse. Ledelse bevæger sig i takt med konteksten. Og når konteksten er demokrati, så er der rigtig mange mål, der skal efterleves hver dag. Og rigtig mange bundlinjer, der måles på.

Det betyder også at styrings- og ledelsesmodellerne er i opløsning. Vi kan ikke længere læne os op ad fast definerede styringsmodeller, der passer i teorien, for vi har ikke længere ét bestemt fastsat mål, der skal forfølges. Målet og perspektivet ændrer sig konstant. De nye styringsmodeller skal favne den elasticitet og bevægelse. "

Caroline Grøn introducerer sit indlæg med følgende:

”Markedet for ledelsesudvikling er fuld af bud på, hvad en leder absolut skal kunne for at sikre tilfredse medarbejder, overskud på bundlinjen, og - i den offentlige sektor - glade politikere. I forskningsbranchen kan man tilsvarende finde bud på, hvad god ledelse er. Selvom begreberne kan synes mange, er der alligevel en vis kerne i, hvad en god leder skal kunne. På tværs af den forskningsmæssige litteratur om ledelse og den løbende offentlige debat om offentlig ledelse i Danmark, vil jeg tage temperaturen på, hvad god offentlig ledelse er i Danmark efter ledelseskommissionen og give mit  bud på, hvad offentlige ledere skal kunne.”   

Kurt Klaudi Klausen fortæller om sin kommende bog:

”Med afsæt i bl.a.  surveys i kommunerne i 2003, 2010 og 2017 har jeg studeret på udviklingen gennem en periode præget af store reformer og omvæltninger. Centralisering har præget udviklingen siden årtusindskiftet. Og som der står i indledningen til min kommende bog ”Verden vendt på hovedet”: Det er meget let at tage arbejdsglæden fra mennesker. Man skal bare fratage dem ansvaret og begynde at kontrollere dem.

I bogen slår jeg til lyd for decentralisering, for at der skal være et ordentligt decentralt råderum og for seriøs medarbejderinddragelse. Det kræver format af lederne at invitere andre ind i deres ledelsesrum, og nye roller for bl.a. tillidsrepræsentanter at træde ind i det. Hybridlederne udpeges til at have særlige forudsætninger for at bygge bro og skabe mening i skizofrene organisationer og dekoblede systemer.

Vi taler om viden og hårde data, men det drejer sig næsten altid om følelser. Bogen bygger på hårde data om decentral ledelse, men forsøger på at analysere sig ind i det bløde felt for ledelse, for det handler meget mere om tro, følelser og mening, end om dokumentation og performance.”

Tilmeld dig debatmødet her!