KOMDIR Konference

Konferencen er arrangeret af Kommunaldirektørforeningen i samarbejde med FORUM for fremtidens offentlige styring og ledelse, og finder sted den 21. juni 2018 fra 9.30-15.30 på Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København V.

Regeringen arbejder i øjeblikket med et antal reformer for at styrke sammenhængskraften i den offentlige sektor. På konferencen stiller vi skarpt på forventninger og roller for den kommunale topledelse i denne proces. Vi sammenholder politiske målsætninger med udviklingen i den kommunale praksis, og ser særligt på hvordan øget sammenhængskraft på tværs af siloer og tydeligere lederskab kan forenes med mere aktive borgere, virksomheder og lokalsamfund.

Vi kigger på erfaringerne med udvikling af ledelse og styring i den offentlige sektor og i vores naboland Sverige. Og bruger det som afsæt for en aktiv eftermiddag, hvor alle deltagere sammen med forskere og ledelsestænkere forsøger at identificere fælles pejlemærker og erfaringer indenfor temaerne: Digitaliseringspotentialer, afbureaukratisering, distribueret ledelse, topleder-
kompetencer og –profiler, resultatbaseret ledelse
samt fragmentering vs. sammenhæng.


Program:

9.00 Ankomst og morgenkaffe

9.30 Kommunaldirektørforeningens bud på de største forvaltningspolitiske udfordringer og løsninger i den offentlige sektor v. Kommunaldirektør Eik Møller, Ballerup Kommune og kommunaldirektør Lars Holte, Høje-Taastrup Kommune

9.50 Ny styringstænkning i Sverige v. formand for Tillitsdelegationen Laura Hartman, Sverige

10.30 Pause

10.45 Udfordringer og udveje – mulige brikker til en sammenhængsreform v. Claus Juhl, direktør i Forskel og formand for udfordringspanelerne

11.20 Digitaliseringspotentialer i den offentlige sektor – hvad er realistisk? v. Lars Frelle Petersen, digital direktør i DI

12.00-12.45 Frokost og kaffe

12.45 Runde 1. Seks tema sessioner omkring lederskab og udviklingen af den kommunale velfærd. Sammen med forskere og ledelsestænkere identificerer deltagerne fælles erfaringer og pejlemærker indenfor følgende temaer:

1)  Digitaliseringspotentialer v. Professor Mogens Kühn Pedersen, CBS
2)  Afbureaukratisering v. Adjunkt Tina Øllgaard Bentzen, RUC
3)  Medarbejderinddragelse og distribueret ledelse v. lektor Annemette Kjeldsen, AU
4)  Toplederkompetencer/profiler v. Lektor Caroline Grøn, KU
5)  Resultatbaseret ledelse v. lektor Mads Bøge Kristiansen, SDU:
6)  Fragmentering og sammenhæng v. Ph.d-stipendiat Leon Lerborg, CBS

13.45 Pause

14.00 Runde 2. Seks temasessioner

15.00 Rapportering fra de seks temasessioner

15.20 Opsummering af dagens nye indsigter. Vibeke Normann Andersen, afdelingschef i VIVE følger os hele dagen og deler sine observationer.

15.30 Tak for i dag v. formand for Kommunaldirektørforeningen Henrik Kolind, Roskilde Kommune