Faglig ledelse - hvad, hvorfor, hvordan?

Billede af oplægsholderne

Faglig ledelse er blevet hot - det skyldes bl.a. to af Ledelseskommissionens anbefalinger: Højere prioritering af faglig ledelse, og et større fokus på kerneopgaven -fra yderste udførende led til topchefen.

Input fra Væksthus for Ledelse - og til debat hos FORUM.

For nylig har Væksthus for Ledelse udsendt to publikationer om emnet (Faglig ledelse og Sammenhæng i ledelseskæden).

Væksthuset har undersøgt:

Hvad karakteriserer faglig ledelse, og hvordan kan den faglige ledelse generelt styrkes i alle opgavesøjler i den offentlige sektor?

Hvordan kan ledelseskæden fra topchef til udførende led bedre understøtte den faglige ledelse og fokusere mere på resultater af kerneopgaverne?
På baggrund af undersøgelsen kommer Væksthuset med syv anbefalinger til de offentlige arbejdspladser:

  1. Giv strategier og mål faglig mening
  2. Tag ansvar for faglige metoder, processer og løsninger
  3. Inspirer til faglig udvikling gennem resultatevaluering
  4. Brug de tilgængelige ressourcer fagligt effektivt
  5. Praktiser faglig ledelse tæt på medarbejderne, og skab forpligtende faglige fællesskaber
  6. Sørg for løbende faglig kompetenceudvikling
  7. Skab faglige løsninger på tværs af opgavesøjlerne

Væksthuset henviser til Ledelseskommissionens anbefalinger om, at styrket faglig ledelse er en forudsætning for at opnå bedre resultater. Men Væksthuset peger også på, at det er afgørende at ledelseskæden også tænkes med: ”Højere prioritet til faglig ledelse afhænger imidlertid af, hvor de faglige ledere har deres fokus, og hvordan de definerer deres rolle i den samlede ledelseskæde. Hvis og når afdelings- og institutionsledere – de faglige ledere – i de udførende led bruger hovedparten af deres ledelsesressourcer andre steder end det faglige, risikerer ledelseskæden at knække allerede i driftsleddet. Højere prioritet til faglig ledelse afhænger også af, hvad de øvrige led i kæden forventer af de faglige ledere, og hvilke rammevilkår de skaber for lederne i de udførende led. Når direktører og chefer i ledelseskæden ikke har fokus på resultater af kerneopgaven, er der en tendens til, at de faglige ledere også nedprioriterer deres fokus på resultater. 80 pct. af de interviewede direktører og chefer tilkendegiver i undersøgelsen om ledelseskæden, at der i ledelseskæden generelt er for lidt fokus på kerneopgavens resultater, og dermed at kæden er knækket mellem direktion og chefer og/eller mellem chefer og faglige ledere.”

På debatmødet vil de to rapporter blive uddybet og udfordret.