På jagt efter den gode offentlige ledelse og styring

Som led i Ledelsesugen i uge 44 forsøger vi at skabe et overblik over debatten om styring og ledelse efter Ledelseskommissionen og på vej mod den varslede ”Selvstyrereform”.

 Vi vil blandt andet se på:

  • Hvordan Ledelseskommissionens intentioner om en ledelse med borgerne i centrum i praksis er blevet udmøntet?
  • Den nyeste forskning om styring, og ikke mindst hvilke typer af styring, der har en positiv effekt
  • Hvordan kan forskning og praktisk ledererfaring bidrage til udfoldelse af regeringens intentioner om at lede den offentlige sektor ’på nye måder’?

Vi tager emnet op den 1. november kl. 13.15 -16.15 på Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Gammeltoftsgade 15, bygning 35, 3. sal., hvor vi har inviteret fire markante profiler til at debattere emnet:

  • Årets ledelsesambassadør, Dorthe Crüger, der med udgangspunkt i egne erfaringer som topleder fortæller om, hvad det i praksis kræver at sætte borgerne i centrum. Hun vil herudover også gøre foreløbig status på de mange forskellige inputs, som hun har modtaget i løbet af ledelsesugen og se fremad mod den kommende periode.
  • Professor, Hanne Foss Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, har et mangeårigt virke som forsker og er som underviser på MPG i tæt dialog med et bredt udsnit af offentlige ledere. Hun vil på debatmødet give sit bud på, hvad der skal til for at styring virker – og også hvilke typer af styringstiltag, der kan have negative konsekvenser.
  • Kommunaldirektør i Ballerup Kommune, Eik Møller, vil reflektere over en række paradokser i offentlig ledelse, den offentlige sektors legitimitet og den gryende bølge om etik, som synes på vej.
  • Direktør i Moderniseringsstyrelsen, Poul Taankvist, vil reflektere over hvordan styring påvirker ledernes mulighed for at lede og giver sit blik på den aktuelle styringsdagsorden

 

Dorthe Crüger runder dagen af og giver en foreløbig status over de indtryk, hun har fået i Ledelsesugen.

 

Der bliver rig lejlighed til debat og diskussion undervejs, og vi satser på en bred sammensat deltagerkreds fra både stat, regioner og kommuner. Arrangementet sætter samtidig et uformelt punktum for ledelsesugen, hvilket markeres med en lille reception som afslutning på mødet. 

Arrangører: Forum – for fremtidens offentlige styring og ledelse i samarbejde med Ledelsesugen