Rundbordssamtale: Lederuddannelser

FORUM samlede den 27. august et udsnit af medlemmer og samarbejdspartnere, som bruger, aftager og leverer til de formelle offentlige lederuddannelser.

Baggrunden herfor var tidligere drøftelser i Forum om især skolelederuddannelser og aktuelt Ledelseskommissionens rapport. Rapportens tema 7 handler om at "ledere skal udvikle sig", og i den forbindelse foreslås gennemført en dyberegående analyse af indhold, metode og læringseffekt på de formelle, offentlige lederuddannelser.

Deltagerne på rundbordssamtalen kom med en række budskaber, som kan anvendes i processen fremadrettet når et kommissorium og en arbejdsplan for dette arbejde skal besluttes.