Styring og ledelse på ældreområdet

På billedet ses de fem oplægsholdere 

Ældreområdet er i vælten i den offentlige debat:

 • Det stigende antal ældre udfordrer den kommunale økonomi
   
 • Det er vanskeligt at rekruttere og fastholde medarbejdere, elever og ledere på området
   
 • De ældres og de pårørendes tillid til ældreplejen påvirkes af bl.a. skiftende personale og enkeltsager i medierne
   
 • Statsministeren har ved at varsle mere frihed og en ny ældrelov øget de ældres og de pårørendes forventninger


På den baggrund vil FORUM sætte lys på styring og ledelse på ældreområdet med afsat i ny forskning og kommunale lederes erfaringer og ideer:

 • Hvordan kan medarbejdernes arbejde udfolde sig bedst muligt?
   
 • Hvad motiverer medarbejderne og hvordan kan styring, ledelse og organisation understøtte det?
   
 • Ved vi noget om, om bestemte former for ledelse, styring og organisation er bedre end andre?

Debatmødet finder sted på Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet den 21. juni 2022 kl 15:00-18:00, og vi har inviteret fem indledere, som vil adressere disse spørgsmål:

 • Direktør Jacob Lundberg, Næstved, formand for Socialcheferne, om betydningen af ældreplejens særlige karakter (fx personlig pleje, værdighed og døden), og de aktuelle udfordringer omkring rekruttering, fastholdelse og arbejdskraftbesparelse
   
 • Forsker Heidi Hesselberg Lauritzen, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, om medarbejdernes uddannelse, motivation og personlige egenskaber. Ph.d.-afhandlingen kan læses her (pdf).
   
 • Afdelingsleder Lonnie Hansen, Københavns kommune, og Centerchef Martin Nordentoft Rasmussen, Greve Kommune, om aktuelle kommunale omstillingsbestræbelser
   
 • Forskningsleder Pia Kürstein Kjellberg, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, om de første erfaringer med Buurtzorg i Danmark