Debatmøde: Styringsreform?

Endnu engang er afbureaukratisering kommet på banen, og regeringen betoner, at de sparer fire mia.kr., men er det nyttigt at definere og løse problemet sådan? Er der brug for en mere grundlæggende styringsreform?
 
Professor Jacob Torfing, RUC, foreslår at få nedsat en styringskommission og vil i sit oplæg begrunde og uddybe forslaget. FTF har med afsæt i en undersøgelse af medarbejdernes oplevelse af styring foreslået 13 principper for offentlig styring. Afdelingschef Klaus Mathiesen, FTF, kommer og fortæller herom. Herudover vil Kristian Wendelboe give sit syn på afbureaukratisering og styringsreform.
 
Medvirkende: Jacob Torfing (RUC),  Klaus Mathiesen (FTF) Kristian Wendelboe (KL)
 

Tid: Torsdag d. 27 september  kl. 15-18 

Sted: Center For Sundhed og Samfund