Verden vendt på hovedet - Vejle

 Debatmødets hovedpersoner: Claus Hjortdal, Kurt Klaudi Klausen, og Rikke Würtz

Kurt Klaudi Klausen retter i sin nye bog en alvorlig kritik af den måde vi har indrettet vores offentlige sektor på.

På baggrund af empiriske undersøgelser og sine iagttagelser som mangeårig underviser af offentlige ledere, konstaterer han at det offentlige har lidt skade ved overdreven centralisering, et snævert effektiviseringsbegreb, manglende udnyttelse af det potentiale, der ligger på medarbejdersiden og for megen fokus på de økonomiske og naturvidenskabelige måder at se verden på.

Hvis det offentlige igen skal blive et redskab for en det ’gode samfund’ er der behov for at ”vende verden på hovedet”.  Kurt Klaudi efterlyser decentralisering og en renæssance for humanistisk tænkning, hvor mennesket er et mål og ikke et middel og han peger på at dannelse er en forudsætning for at binde et samfund sammen og at dannelse bør være en central del af den offentlige leders rygsæk.

Er det en korrekt analyse? Og hvis den er, hvilke ændringer bør foretages i den måde vi leder, styrer og organiserer det offentlige på? Herunder hvilke ændringer der bør ske i den måde, vi rekrutterer og uddanner vores ledere på?

Kurt Klaudi Klausen fremlægger på debatmødet hovedpunkter i sin bog og efterfølgende udfordres og udspørges han af Claus Hjortdal, Skolelederforeningen, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisations Lederforum, og kommunaldirektør i Morsø, Rikke Würtz.