Laboratorier

Ideen om styringslaboratorier er udviklet ud fra tre grundlæggende antagelser

En mere eksperimenterende tilgang til forandring er nødvendig. Vi står i et vadested, hvor New Public Management som dominerende tænkning har nået sit klimaks og nu overalt søges suppleret og erstattet af nye mere samarbejdende modeller bl.a. symboliseret i nye forskningsbegreber som collaborative government, New Public Governance, Digital Era Governance og nye modeord som partnerskaber, crowdsourcing og kollektiv intelligens. De nye termer afspejler en begyndende overgang til en ny fase i tænkningen om styring og ledelse. I den situation er en mere eksplorativ og eksperimenterende tilgang en nødvendighed.

Vi kan kun opnå bæredygtig nytænkning hvis alle væsentlige perspektiver på styring og ledelse i den offentlige sektor deltager i udviklingen. Det betyder, at styringen skal ske i dialog og aktiv medvirken fra både embedsmænd i staten, kommunerne centralforvaltninger, institutionernes ledere og medarbejdere og de forskellige brugere og samarbejdspartnere, som udgør de vigtigste interessenter på det pågældende område, hvis adfærd søges påvirket og dokumenteret.

Vi ved at udvikling og projekter hænger mange ledere og medarbejdere ud af halsen. Udbyttet i form af brugbare forbedringer opleves ofte ikke at stå mål med den tid og opmærksomhed, der tages for den daglige drift, som er under pres. Derfor er det afgørende at finde nye former for fælles udvikling, hvor tidsforbruget reduceres og hvor udbyttet i form af meningsfulde og operationelle forslag øges.

Koncept for styringslaboratorier FORUM indebærer derfor følgende

Problemstillingen for laboratoriet er en ledelsesmæssig udfordring vedr. den styring og dokumentation, som den lokale "værdiproducerende" institution har i forhold til sine brugere og opdragsgivere, altså fx skolelederens, afdelingssygeplejerskens eller direktørens perspektiv

Den valgte udfordring er væsentlig og eksemplarisk for ledelsen - og på den anden side af et omfang og en karakter, som gør det realistisk at påvirke det væsentligt gennem en afgrænset ressourceindsats. Det indebærer, at et laboratorium fx ikke kan lave en reform af en helt kommunes eller sektors kontraktstyring, men en prototype, som kan afprøves i en lokal kontekst

Alle væsentlige interessenter omkring problemstillingen deltager i laboratoriet og faciliteringens primære funktion er at skabe en ramme og et klima for at en åben og ærlig dialog om problemet fører til nye forskellige muligheder for til fælles bedste at finde nye løsninger. Det betyder, at brugere eller aftagere samt beslutningstagere fra de pågældende centrale politiske instanser deltager i laboratoriet.

Hvis du vil vide mere så kontakt venligst Henrik Hjortdal på telefon:
22 73 26 63 eller mail: hhj@ifs.ku.dk.

Du kan også læse rapporter om laboratorier under siden bibliotek.