Om FORUM

Hvad er forum?

Forum er et løstkoblet netværk bestående af enkeltpersoner, offentlige institutioner, kommuner og organisationer. Forums formål er at bidrage til en vidensbaseret udvikling af offentlig styring og ledelse med henblik på at forbedre den offentlige sektors ressourceudnyttelse og kvalitet. Vi gør dette ved at facilitere en ligeværdig dialog mellem beslutningstagere, forskere og praktikere. 

Forums aktiviteter

Følgende aktiviteter er pt. dominerende: 

 • Debatmøder (hverdage 15-18) med oplæg fra forskning, beslutningstagning og praktisk ledelse
   
 • Konferencer (hverdage 9-16) med aktuelle temaer og markante oplæg og workshops med oplægsholdere fra forskning, beslutningstagning og praktisk ledelse
   
 • Rundbordssamtaler hvor Forum inviterer udvalgte nøglepersoner og sponsorer til drøftelser, der kan kvalificere nye styrings- og ledelsesindsatser og/eller forberede kommende større FORUM-arrangementer
   
 • Konferencer i samarbejde med andre aktører, hvor der er gensidig interesse. Det kan ex. være KOMDIR, Djøf, FH, eller Moderniseringsstyrelsen
   
 • Innovation i form af at stimulere og bidrage til udviklingsarbejde og eksperimenter hos bl.a. sponsorerne i det omfang der er/kan skaffes ressourcer hertil. Styringslaboratorierne mellem FORUM og MidtLab 2009-13 kan være et eksempel
   
 • Kommunikation og debat i samarbejde med Ledelsesavisen