Hvad er FORUM?

Et netværk, som faciliterer en ligeværdig dialog mellem beslutningstagere, forskere og praktikere om fremtidens offentlige styring og ledelse.

Hvem er vi?

FORUMs medlemmer er ledere og medarbejdere fra især offentlige arbejdspladser samt fra organisationer og private. Vi har et tæt samarbejde med ledelsesforskningsmiljøer på alle universiteter. Vi har desuden en række institutioner og organisationer som samarbejdspartnere, som bidrager aktivt til FORUMs udvikling og drift.

FORUM har til huse på institut for Statskundskab på Københavns Universitet, og bestyrelsen tæller en række offentlige topledere og ledelsesforskere.

Centrale temaer

FORUM beskæftiger sig især med følgende temaer:

 • Styringsformer i praksis og udvikling af nye styringsværktøjer
   
 • Den offentlige leders udvikling, uddannelse og lederskab
   
 • Medarbejderinddragelsen, medarbejdernes motivation og anerkendende ledelse
   
 • Incitamenter og råderum for innovation og sammenhæng
   
 • Styringsreform, fx nærhedsreform, tillidsreform og afbureaukratisering
   
 • Samspillet mellem de værdier og fagligheder, der knytter sig til styring og velfærdsproduktion

FORUMs aktiviteter

Debatmøder 

Vi holder debatmøder i hverdage fra 15-18 om aktuelle temaer og oplæg fra forskere, beslutningstagere og offentlige ledere.

Konferencer

Holdes i hverdage 9-16 med mere dybdegående temaer, workshops og markante oplæg fra forskere, beslutningstagere og offentlige ledere.

Rundbordssamtaler

Vi har rundbordssamtaler med udvalgte nøglepersoner og FORUMs samarbejdspartnere inviteres til drøftelser, der kan kvalificere nye styrings- og ledelsesinitiativer. Desuden kan deltagere ved rundbordssamtaler præge indholdet af kommende FORUM-arrangementer.

Arrangementer

Vi afholder arrangementer i samarbejde med andre aktører. Vi har fx haft fælles arrangementer med KOMDIR om sammenhængsreformen, med DJØF om Nærhedsreformen, og med Fagbevægelsens Hovedorganisation om involvering af medarbejdere. Desuden samarbejder vi med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om aktiviteter i forbindelse med Ledelsesugen i uge 44.

Innovation

Vi skaber innovation i form af at stimulere og bidrage til udviklingsarbejde og eksperimenter hos bl.a. samarbejdspartnere i det omfang der er, og kan skaffes ressourcer hertil. For eksempel har vi været med til at iværksætte en videnskabelig survey om Stewardsship i den statslige sektor foretaget af Utrecht Universitet i sommeren 2020.

Ledelsesavisen

Vi udgiver Ledelsesavisen i samarbejde med NB-Nyt, VIA University College, Roskilde Universitet og Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Ledelsesavisen udkommer 4-6 gange om året.

Kommunikation og debat

Vi udsender nyhedsbreve cirka en gang om måneden og deltager løbende i debatten om fremtidens offentlige styring og ledelse i pressen og på sociale medier.