BA-projekt; Intro-møde for kommende BA-projektskrivere

Skal du skrive BA-projekt i foråret 2020 er der mulighed for at komme i gang eller videre med idéer til, hvad bachelorprojektet skal handle om, finde skrivemakker samt få indblik i processen, formalia og krav til BA-projektet på intro-eftermiddagen. Fagkoordinator med assistance fra tidligere bachelorprojektskrivere holder oplæg såvel som der er mulighed for at møde ældre studerende, der har afsluttet deres BA-projekter. 

Det er en god idé at have tænkt over nogle mulige emner for dit BA-projekt inden mødet, men det er ikke et krav. Er du blank vil der være lejlighed til at få inspiration under mødet. 

Program

12.15 Velkomst, formål med eftermiddagen og formalia v/ fagkoordinator Hanne Nexø Jensen

12.35 Vores bachelorskriveproces. Oplæg v/ tidligere bachelorprojektskrivere 

13.00 PAUSE 

13.15 Hvad vil I skrive BA-projekt om? Input til emneidéer v/ fagkoordinator Hanne Nexø Jensen 

13.45 Emne-café, mød tidligere BA-projekt-skrivere og bliv mere afklaret om dit emnevalg og muligheden for at finde skrivemakker 

14.30 Afrunding og evaluering 

Velkommen
Fagkoordinator for BA-projekter, Hanne Nexø Jensen