Agnete Aslaug Kjær forsvarer sin ph.d.-afhandling ved Institut for Statskundskab

Agnete Aslaug KjærKandidat

Agnete Aslaug Kjær

Titel

"Understanding the Challenges of Aging in a Nordic Welfare State: Micro-Level Investigations from a Life Course Perspective". 
Afhandlingen kan købes som e-bog via Academic books

Tid og sted

Onsdag den 8. maj 2019 kl. 14.00 på Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Institut for Statskundskab, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K., lokale 4.2.26. Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis kl. 14.00.

Bedømmelsesudvalg

  • Professor Lene Holm Pedersen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (formand)
     
  • Professor Jon Kvist, Department of Social Sciences and Business, Roskilde University
     
  • Professor Marjolein Broese Van Groenou, Vrije Universiteit Amsterdam, Holland

Resumé

Den aldrende befolkning skaber nye udfordringer for den moderne velfærdsstat. Ph.d.-afhandlingen beskæftiger sig med de samfundsmæssige udfordringer, som den demografiske udvikling skaber for en nordisk velfærdsstat som den danske.

Afhandlingen består af seks selvstændige bidrag i form af forskningsartikler. Med udgangspunkt i et livsforløbsperspektiv på aldring, og med afsæt i empiriske undersøgelser på individniveau, bidrager hver artikel til en øget forståelse for aldringens udfordringer i en nordisk velfærdsstat. Undersøgelsen kombinerer danske spørgeskema- og registerdata til et rigt datasæt, som giver mulighed for dynamiske undersøgelser med både deskriptive og kausale metoder.

Med afsæt livsforløbsperspektivet sætter hver artikel fokus på vigtige transitioner og livsbegivenheder, som former det individuelle aldringsforløb fra midt i livet til sent i alderdommen. Tilsammen belyser artiklerne de vigtigste aspekter af aldringens udfordringer fra et borgerperspektiv. Samtidig belyser artiklerne, hvordan velfærdsstaten former borgernes muligheder gennem livsløbet.

Tilsammen giver artiklerne anledning til en række forskningsmæssige konklusioner og perspektiver. For det første bidrager fundene til en øget forståelse for samspillet mellem stat og familie i organiseringen af samfundets ældreomsorg. Dernæst belyser resultaterne behov og adfærd i en voksende brugergruppe i velfærdssamfundet, som udgøres af ældre med plejebehov. Endelig tilfører afhandlingens studier ny empirisk viden til livsforløbslitteraturen om aldring.

Tilsammen bidrager konklusionerne til en øget forståelse for, hvordan aldringens udfordringer udspiller sig i den danske velfærdsstat.