Anine Hagemann forsvarer sin ph.d.-afhandling ved Institut for Statskundskab

Anine Hagemann. Foto: Joachim RodeKandidat

Anine Hagemann

Titel

"Inventing Protection: The birth of the protection of civilians sites in South Sudan".

Afhandlingen

Afhandlingen kan lånes via Det Kongelige bibliotek.

Tid og sted

Mandag den 18. oktober 2021 kl. 14.00 på Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, bygning 35, lokale 35.01.44. Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis kl. 14.00.

Forsvaret vil være i et blandet format og tilgængeligt via Zoom. For at registrere og modtage et link, skal du sende dit navn og tilknytning til Anine Hagemann, mail: ambh@ifs.ku.dk.

Bedømmelsesudvalg

  • Professor Christian Bueger, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (forperson)
     
  • Dr. Leben Moro, University of Juba
     
  • Professor Michael Barnett, George Washington University

Resumé

Afhandlingen undersøger den rolle FN spillede i Sydsudan, da der udbrød borgerkrig i 2013 og den fredsbevarende FN-mission på overraskende vis oprettede lejre for fordrevne sydsudanesere inde på sine baser. Lejrene endte med at huse 200.000 mennesker i over syv år. Afhandlingen tager udgangspunkt i praksisteori og bidrager til en gentænkning af hvordan forandring drives gennem praksis. Den viser hvordan FN-ansatte arbejdede med institutionsskabelse og hvordan beskyttelse blev udformet og opfundet af dem der udøvede den. Den baseres på et års feltarbejde, over 100 timers interview og omfattende arkivmateriale. Der fokuseres særligt på lejrenes oprettelse, deres konsolidering over tid og de fængsler FN drev i lejrene, da disse repræsenterede en særligt vidtgående myndighedsudøvelse.

Studiet viser hvordan lejrenes oprettelse og udvikling var langt mere tilfældig og kaotisk end officielle narrativer har fremhævet. Studiet afdækker hvordan navngivning og udformning af lejrene var baseret på at undgå politiske, retlige og omdømmemæssige risici. Samtidig igangsatte dette en proces, hvor medarbejderne oplevede at være nødsaget til at sammenstykke, improvisere og opfinde nye regler, procedurer og praksisser. Den nye form for beskyttelse af civile, der blev opfundet med lejrene i Sydsudan fik en særlig territorialiseret og vidtgående form, som var nye i FNs historie. De nye praksisser, politikker og begreber fik afgørende betydning for folks konkrete liv, men også for FN og verdenssamfundets normer, idet praksisser over tid danner præcedens, rejser videre, legitimeres og udbredes internationalt.