Heidi Hesselberg Lauritzen forsvarer sin ph.d.-afhandling ved Institut for Statskundskab

Heidi Hesselberg LauritzenKandidat

Heidi Hesselberg Lauritzen

Titel

"Bringing individual into public service motivation - Understanding how PSM unfolds in the provision of public services".

Afhandlingen

Afhandlingen bliver publiceret som e-bog. Den vil kunne købes gennem Academic Books. Derudover kan afhandlingen lånes via Det Kongelige bibliotek.

Tid og sted

Onsdag den 8. december 2021 kl. 14:00 på Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, bygning 35, lokale 35.01.44. Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis kl. 14.00.

Bedømmelsesudvalg

  • Professor Asmus Leth Olsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (forperson)
     
  • Lektor Mette Kjærgaard Thomsen, Syddansk Universitet
     
  • Professor Helena Olofsdotter Stensöta, Göteborgs Universitet