Hjalte Bonde Meilvang forsvarer sin ph.d.-afhandling ved Institut for Statskundskab

Hjalte Bonde MeilvangKandidat

Hjalte Bonde Meilvang

Titel

"Limits to objectivity: Relevance and controversiality in the study of political numbers". 
 
Afhandlingen kan købes som e-bog via Academic books

Tid og sted

Mandag den 17. juni 2019 kl. 14.00 på Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Institut for Statskundskab, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K., lokale 4.2.26. Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis kl. 14.00.

Bedømmelsesudvalg

  • Lektor Trine Villumsen Berling, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (formand)
     
  • Senior lecturer in social policy Sotiria Grek, University of Edinburgh, UK
     
  • Professor of social theory Willem Schinkel, Erasmus University, Rotterdam. The Netherlands

Resumé

Afhandlingen undersøger hvordan tal – statistik, indikatorer, ranglister etc. – fungerer politisk. Udgangspunktet er, at selvom politiske aktører ofte efterspørger tal som objektiv og neutral information, er både produktion og anvendelse af tal politisk. Meget samfundsforskning forskning i tal har derfor fokuseret på de processer hvorigennem tal kommer til at fremstå som objektive, som neutral og uangribelig information. I modsætning til dette undersøger afhandlingen, hvordan det politiske spil om tal udfolder sig i de tilfælde, hvor tallene ikke opnår objektivitet.

Afhandlingen følger kvantificeringsdebatten på fire områder: en dansk fattigdomsgrænse, en database for praktiserende læger (DAMD), livskvalitetsmålinger udført af Regions Syddanmark og Danmarks Statistisk samt de nationale test i folkeskolen. Konklusionen er, at man foruden den ukontroversielle relevans, hvor tal sættes igennem som objektive, bør fokusere på tre andre dynamikker. Kontroversiel relevans, hvor selve det forhold at et tal bruges til noget gør det kontroversielt. Forvaltet irrelevans, hvor bestemte anvendelsesformer undlades for at undgå kontorverser. Og endelig relevante kontroverser, hvor debat og strid om et tal tjener et politisk formål.