Karsten Tingleff Vestergaard forsvarer sin ph.d.-afhandling ved Institut for Statskundskab

Ph.d.-forsvar

Kandidat

Karsten Tingleff Vestergaard

Titel

"Contextualising Euroscepticism. A Geographical and Political Compass to Navigate Euroscepticism across Member States and Ideology".

Afhandlingen

Afhandlingen bliver publiceret som e-bog. Den vil kunne købes gennem Academic Books. Derudover kan afhandlingen lånes via Det Kongelige bibliotek.

Tid og sted

Mandag den 6. december 2021 kl. 14:00 på Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, bygning 2, lokale 2.0.63. Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis kl. 14:00.

Bedømmelsesudvalg

  • Professor Dorte Sindbjerg Martinsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (forperson)
     
  • Lektor Rasmus Brun Pedersen, Aarhus Universitet
     
  • Professor Marcel Lubbers, Utrecht University

Resumé

Brexit har understreget den potentielle betydning af befolkningens EU-skepsis og meningsmålinger har vist, at det ikke er et urealistisk scenarie, at andre medlemslande kan forlade Den Europæiske Union (EU) i fremtiden. Men EU-skepsis afspejler andre forhåbninger end, det blotte ønske om at forlade EU. Som en selvudråbt demokratisk union må EU være opmærksom på hvilken type union der efterspørges blandt befolkningen i de 27 medlemslande, samt hvilke elementer af EU der er upopulære og skaber EU-skepsis.

Formålet med denne afhandling er at eksemplificere hvorfor kontekstualisering af EU-skepsis er essentiel og forklare hvordan og hvorfor EU-skepsis varierer på tværs af befolkninger med forskellige ideologiske præferencer, samt på tværs af medlemslande. Afhandlingen søger at opnå dette ved at anvende fem forskellige teoretiske tilgange til at studere empiriske forskelle i EU-skepsis i forskellige kontekster.