Maja Touzari Janesdatter Greenwood forsvarer sin ph.d.-afhandling

Maja Touzari Janesdatter GreenwoodKandidat

Maja Touzari Janesdatter Greenwood

Titel

"Becoming a Foreign Fighter. The Ethics and Agency of fighting Jihad". 
Afhandlingen kan købes som e-bog via Academic books

Tid og sted

Mandag den 24. september 2018 kl. 14.00 på Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Institut for Statskundskab, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K., lokale 4.2.26. Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis kl. 14.00.

Bedømmelsesudvalg

  • Professor Karen Lund Petersen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (formand)
     
  • Professor Olivier Roy, EUI, Florence, Italy
     
  • Professor Cecelia Lynch, UC Irvine, USA

Resumé

Denne afhandling præsenterer seks mænds historie, som alle valgte at rejse fra Denmark til Mellem-østen for at kæmpe som fremmedkrigere med jihadistiske grupper i de konflikter som fulgte i kølvandet på det Arabiske Forår. Den baseres på et fireårigt interview- og feltarbejdestudie, og anlægger et eksistentialistisk perspektiv for at besvare spørgsmålet om hvilken mening deltagerne tilskriver at kæmpe jihad i udlandet. For at forstå disse meningers kontekst, bredes det analytiske blik ud til også at inkludere deres livssituationer inden rejserne og refleksioner imellem rejser, såvel som deres oplevelser med at kæmpe i udlandet og efterfølgende at vende tilbage til Danmark. Derved belyses hvordan idéen om jihad og oplevelsen af at kæmpe resonerede med deres livssituation på en måde der gjorde det eksistentielt meningsfyldt for dem, såsom vægten der tillægges handlekraft og etik, såvel som realiseringen af en ideal-maskulinitet. Der argumenteres for at det at kæmpe jihad gav fremmed-krigerne en chance for at transformere deres moralske selv gennem aflad og absolution. Det er dog en tvivlsom frelse, da den mening deres rejser havde for deltagerne afvises både af det bredere sam-fund og det nærmiljø de vender tilbage til. Dette studies bidrag til litteraturen består både i teoretiseringen af Europæisk jihadisme såvel som dets unikke empiri, i sammenhæng med metodologiske overvejelser over måder at generere denne type data på en etisk forsvarlig måde.