Michael Bossetta forsvarer sin ph.d.-afhandling ved Institut for Statskundskab

Michael BossettaKandidat

Michael Bossetta

Titel

"The Digital Architectures of Social Media: Platforms and Participation in Contemporary Politics". 
 
Afhandlingen kan købes som e-bog via Academic books

Tid og sted

Tirsdag den 18. juni 2019 kl. 14.00 på Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Institut for Statskundskab, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K., lokale 4.2.26. Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis kl. 14.00. Bemærk venligst; Præsentationen fra kl. 14.05 til kl. 14.45 vil blive livestreamed på Facebook og tilgængelig via YouTube efter forsvaret

Bedømmelsesudvalg

  • Professor Anne Rasmussen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (formand)
     
  • Professor Homero Gil de Zuniga, College of Social Sciences, University of Vienna, Austria
     
  • Dhavan Shah, School of Journalism and mass Communication, University of Vinconsin-Madison, USA

Resumé

Sociale medieplatforme (SMP’er) påvirker stort set alle interessenter i demokratisk politik. Politikere og partier bedriver kampagner på SMP’er, pressen bruger dem til at distribuere politiske nyheder og mange borgere læser, deler og debatterer politiske emner på tværs af sociale mediekonti.

I forsøg på at bedømme de politiske konsekvenser af disse praksisser har forskere hovedsagelig fokuseret på SMP’ers fælles egenskaber frem for forskellene imellem dem. Ved at behandle sociale medier som en sammenholden genre har forskere med interesse for SMP’ers påvirkning af politik set bort fra det forhold at sociale medier er et fællesbegreb for en bred palet af forskellige platforme. Vi ved at politikere og borgere bruger sociale medier til at føre kampagner, men vores viden om hvordan disse kampagner varierer på tværs af platforme er stærkt begrænset. 

Denne afhandling bidrager med et teoretisk korreks til studiet af sociale medier og politik gennem et fokus på platformes digitale arkitekturer. Digitale arkitekturer defineres som den kollektive palet af tekniske protokoller som muliggør, begrænser og skaber brugeradfærd i et virtuelt rum. Denne afhandlings centrale argument er at SMP’ers digitale arkitekturer medierer hvordan brugere former politiske processer gennem dem. Ved at fokusere på borgeres politiske deltagelse og politikeres kampagneføring viser jeg hvordan disse processer kommer til udtryk på forskellig vis på forskellige platforme afhængig af deres digitale arkitektur. Endvidere demonstrerer jeg hvordan både politikere og borgere manipulerer de digitale arkitekturer for at fremme deres politiske dagsordener i forbindelse med valgkampe.