Paw Havgaard Hansen forsvarer sin ph.d.-afhandling ved Institut for Statskundskab

Ph.d.-forsvar

Kandidat

Paw Havgaard Hansen

Titel

"Frontline work and beneficiary contact. Essays on interpersonal dynamics during welfare encounters".

Afhandlingen

Afhandlingen bliver publiceret som e-bog. Den vil kunne købes gennem Academic Books. Derudover kan afhandlingen lånes via Det Kongelige bibliotek.

Tid og sted

Torsdag den 30. marts 2023 klokken 14:00 på Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, lokale 1.1.02. Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis klokken 14:00.

Bedømmelsesudvalg

  • Associate Professor, Carolin Hjort Rapp, Department of Political Science, University of Copenhagen (Chair)
  • Senior Lecturer Alice Moseley, Department of Social and Political Science, University of Exeter
  • Professor Martin Bækgaard, Department of Political Science, Aarhus University

Resumé

Afhandlingen undersøger nogle af de mellemmenneskelige dynamikker som finder sted i mødet mellem markarbejdere og deres klienter. Afhandlingen består af fire forskningsartikler som er fordelt på to tematiske spor.

Det første spor fokuserer på de typer af adfærd som ikke er en formel del af markarbejderens opgaver. For eksempel afdækker ét studie hvilke karakteristika som kan få danske sagsbehandlere i jobcentre til at se bort fra at sanktionere bestemte klienter. I et andet studie undersøger afhandlingen de mange former for ekstra velfærd som markarbejdere nogle gange giver. For eksempel viser afhandlingen at danske gymnasielærere er mere villige til at arbejde over eller acceptere bøvl når det er til gavn nogle elever frem for andre. Samlet set kaster det første spor lys over nogle af de typer af adfærd i forbindelse med levering af velfærd som nogle ofte falder under radaren.

I det andet spor vender afhandlingen sin opmærksomhed mod markarbejdernes motivation, og hvordan denne er forbundet til kontakten med borgerne. For eksempel udnytter afhandlingen den pludselige omstilling til hjemmearbejde forårsaget af coronapandemien til at undersøge hvordan tabet af direkte kontakt påvirkede sagsbehandlere og læreres motivation og oplevede performance. I den fjerde og sidste artikel undersøger afhandlingen om markarbejdere kan drage fordel af at genkalde sig tidligere positive oplevelser med klienter. Samlet set bidrager det andet spor med praktisk viden om hvordan vi bedst designer markarbejderjobs på en måde der fastholder og fremmer motivation og engagement.