Rune Møller Stahl forsvarer sin ph.d.-afhandling – Københavns Universitet

Institut for Statskundskab > Institutkalender > Rune Møller Stahl fors...

Rune Møller Stahl forsvarer sin ph.d.-afhandling

Rune Møller StahlKandidat

Rune Møller Stahl

Titel

"ECONOMIC THEORY, POLITICS AND THE STATE IN THE NEOLIBERAL EPOCH". 
Afhandlingen kan købes som e-bog via Academic books

Tid og sted

Fredag den 18. maj 2018 kl. 14.00 på Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Institut for Statskundskab, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K., lokale 4.2.26. Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis kl. 14.00.

Bedømmelsesudvalg

  • Professor Lars Tønder, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (formand)
     
  • Professor Matthew Watson, University of Warwick, UK
     
  • Professor Magnus Ryner, King’s College, London, UK

Resumé

Rune Møller Stahl undersøger i afhandlingen den politiske rolle, som økonomisk teori og økonomiske ideer har spillet i de sidste årtier.
I modsætning til forventningen indenfor forskningslitteratur, har vi ikke set videnskabeligt og politisk paradigmeskift i forlængelse af den økonomiske krise i 2008. Dette har været tilfældet efter tidligere økonomiske kriser som f.eks. keynesianismens opkomst efter den store depression i 1930’erne eller fremkomsten af neoliberalismen efter krisen i 1970'erne. På trods af tab af troværdighed og legitimitet for det herskende neoliberale paradigme efter finanskrisen i 2008, har relativt lidt ændret sig i forhold til den måde, der bliver undervist i økonomi på universiteterne, eller den måde, hvorpå finansministerier og centralbanker verden over formulerer makroøkonomisk politik eller økonomiske analyser.
Det er i lyset af denne situation, at denne afhandling forsøger at udvikle og applicere en materialistisk tilgang til studiet af økonomiske ideers politiske indflydelse. Målet er at etablere en ramme, der tager økonomiske ideers indflydelse og betydning alvorligt, men på samme tid anerkender ideers indlejring i en bredere økonomisk og institutionel kontekst og samtidigt tager højde for det komplekse samspil mellem stater, sociale kræfter og politiske aktører. Dette gøres gennem fem individuelle artikler, der hver især forsøger at intervenere i den videnskabelige debat om økonomiske ideers indflydelse indenfor det neoliberale projekt.