Tobias Liebetrau forsvarer sin ph.d.-afhandling ved Institut for Statskundskab

Tobias LiebetrauKandidat

Tobias Liebetrau

Titel

"EU Cybersecurity Governance. Redefining the role of the Internal Market". 
 
Afhandlingen kan købes som e-bog via Academic books.

Tid og sted

Torsdag den 20. juni 2019 kl. 14.00 på Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Institut for Statskundskab, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K., lokale 4.2.26. Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis kl. 14.00.

Bedømmelsesudvalg

  • Professor Ben Rosamond, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (formand)
     
  • Senior Lecturer Andrew Neal, University of Edinburgh, UK
     
  • Senior Lecturer Myriam Dunn Cavelty, ETH Zurich, Switzerland

Resumé

Denne afhandlinger undersøger de politiske og styringsmæssige dilemmaer og udfordringer, der kendetegner europæisk cybersikkerhed. Cybersikkerhed er et såkaldt ’wicked problem’. Digitalisering er et af de mest lovende økonomiske og sociale udviklingstræk ved moderne samfund. Samtidig bliver cybersikkerhed betragtet som en af de største sikkerhedstrusler mod selvsamme samfund. I lyset af denne problemstilling bidrager afhandling til vores forståelse af de ændrede mulighedsbetingelser, der er for at føre sikkerhedspolitik i en digital tidsalder. Det gør afhandlingen ved at undersøge, hvordan EU’s cybersikkerhedspolitiske styring har udviklet sig, og hvad de sikkerhedspolitiske og demokratiske konsekvenser af udviklingen er.

I et forsøg på at nyorientere eksisterende diskussioner om sikkerhedsliggørelse samt skabe empirisk følsomhed trækker afhandlingen på begreber fra videnskab og teknologi studier, herunder især begrebet ’ontological politics’. På den baggrund præsenterer afhandlingen en analysestrategi, der er en krydsbestøvning mellem relationelle metoder og teoretiske forankringspunkter sedimenteret i kritiske sikkerhedsstudier og studiet af international politik.

Baseret på empirisk analyse af EU’s politiske og teknokratiske praksisser konkluderer afhandlingen, at EU's styring af cybersikkerhed over de senste fire årtier har udviklet sig til at være en vigtig drivkraft for yderligere europæisk integration af det indre marked og skabelse af økonomisk vækst. Derfor hævder afhandlingen, at vi er vidne til en omdefinering af det indre markeds rolle. Fra at være et middel til at skabe fred, bliver sikkerhed i stigende grad et middel til at beskytte og udvide det nu digitale indre marked.