Tomas Skov Lauridsen forsvarer sin ph.d.-afhandling – Københavns Universitet

Institut for Statskundskab > Arrangementer > Tomas Skov Lauridsen f...

Tomas Skov Lauridsen forsvarer sin ph.d.-afhandling

Kandidat

Tomas Skov Lauridsen

Titel

"Bad Banking with Chinese Characteristics: Financialized Political Capitalism in China". 
Afhandlingen kan købes som e-bog via Academic books

Tid og sted

Fredag den 14. september 2018 kl. 14.00 på Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Institut for Statskundskab, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K., lokale 4.2.26. Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis kl. 14.00.

Bedømmelsesudvalg

  • Professor Ian Manners, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (formand)
  • Professor Margaret Pearson, University of Maryland, USA
  • Professor Daniela Gabor, University of the West of England, UK

Resumé

Hvorfor har Kina et statskapitalistisk system, og hvilken rolle spiller det finansielle system i dette? Det er dette overordnede spørgsmål inden for politisk økonomi, som denne ph.d.-afhandling søgerat bidrage til. Det gøres gennem en casestudie som følge af udviklingen i de fire kinesiske bank omstruktureringsselskaber 1999-2013, fra politiske redskaber til statens omorganisering af banksystemet i Kina til at blive statsejede skyggebanker - nogle af de største skyggebanker i Kina.

Formålet med casestudiet er at foreslå en mekanisme, som kan bidrage til at forklare, hvordan statskapitalismens politiske økonomi virker. Det fremførte argument er, at ved hjælp af en konceptualisering af kapitalisme udviklet gennem en fusion af Max Weber og Thorstein Veblen, kan kinesisk statskapitalismes natur og mekanismer defineres og teoretiseres frugtbart. Metodisk er afhandlingen baseret på brug af process tracing til at udvikle en teori, der forklarer en nøglemekanisme i kinesisk statskapitalisme – Finansialiseret Politisk Kapitalisme.