Simone Molin Friis forsvarer sin ph.d.-afhandling ved Institut for Statskundskab – Københavns Universitet

Institut for Statskundskab > Arrangementer > Simone Molin Friis for...

Simone Molin Friis forsvarer sin ph.d.-afhandling ved Institut for Statskundskab

Kandidat

Simone Molin Friis

Titel

Virtual Violence: Militant Imagery, Online Communication, and the Islamic State”. Afhandlingen kan købes som e-bog via Academic books

Tid og sted

23. november 2018 kl. 14.00 på Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Institut for Statskundskab, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K., lokale 4.2.26. Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis kl. 14.00. Bemærk, der vil finde optagelser sted ved forsvaret. Optagelserne skal bruges til en institutfilm om ph.d.-uddannelsen. Filmen vil blive offentlig tilgængelig.

Bedømmelsesudvalg

  • Professor Rebecca Adler-Nissen, Department of Political Science, University of Copenhagen (chair) 
  • Seniorforsker Thomas Hegghammer, Universitetet i Oslo, Norway
  • Professor Claudia Aradau, King’s College, London, UK

Resumé

Denne afhandling omhandler Islamisk Stats brug af militante billeder og online kommunikation. Militante grupper har i årtier anvendt propaganda og visuel kommunikation til at promovere deres politiske projekter. Imidlertid har de senere års teknologiske udvikling introduceret en række mærkbare ændringer i, hvordan indhold produceret af militante grupper fungerer på den globale scene. Via digital teknologi og virtuelle netværk har militante grupper fået nye muligheder for at styrke deres globale brand og nå et transnationalt publikum.

Islamisk Stat har i særklasse formået at udnyttet Web 2.0 tidsalderens kommunikationsmuligheder. Gruppens politiske styrke har fra begyndelsen ikke kun beroet på dens territoriale erobringer, men også på dens kommunikative og symbolske kraft samt dens evne til at nå et globalt publikum ved hjælp af spektakulære og voldelige billeder. Som følge heraf repræsenterer Islamisk Stat en vigtig case for studiet af de sikkerhedspolitiske udfordringer, der opstår i en digital, sammenkoblet og billede-dreven tidsalder.

For at undersøge Islamisk Stats brug af militante billeder og online kommunikation udfører afhandlingen en problemdrevet, flerstrenget analyse bestående af fire empiriske studier, der anvender forskellige metoder og dataindsamlingsteknikker. Det første studie foretager en kortlægning af Islamisk Stats mediekampagne og online netværk med fokus på strategien, strukturen, produkterne og delingsmetoderne bag gruppens kommunikation. Det andet studie undersøger Islamisk Stats brug af offentlig vold gennem en analyse af gruppens henrettelsesvideoer. Det tredje studie adresserer debatten om online radikalisering ved at undersøge Islamisk Stats online mobiliseringsteknikker rettet mod europæiske borgere. Endelig undersøger det fjerde studie initiativerne, der forsøger at bekæmpe Islamisk Stats online aktiviteter, samt diskuterer de strategiske og demokratiske udfordringer forbundet med kampen mod militante grupper på virtuelle platforme.

Gennem disse studier bidrager afhandlingen til aktuelle akademiske debatter og politiske agendaer omkring billeders betydning i sikkerhedspolitik, militant islamistiske gruppers brug af propaganda, den virtuelle dimension af voldelig mobilisering samt online kommunikations rolle i moderne krigsførelse.