INTRO-MØDE for F20-specialeskrivere

Skal du skrive speciale F20 inviteres du til Informationsmøde onsdag den 9. oktober 2019 kl. 12.15-15.00, lokale CSS 35.01.06.  

På mødet vil du få indblik i vigtige datoer, formalia, krav til specialet, herunder de obligatoriske fremlæggelser i klynger. Hør om specialeprocessen, hvordan du kan finde og bruge din vejleder og medstuderende samt få input om informations- og litteratursøgning. Der er afsat tid til at snakke med andre kommende specialeskrivere og måske brainstorme på mulige specialeemner og finde en skrivemakker.

Program

Kl. 12.15: Velkomst samt formalia og praktiske forhold (fx tilmelding, fremlæggelser i klynger) samt om specialeprocessen v/ Hanne Nexø Jensen, (generel specialevejleder) og tidligere specialeskriver

Kl. 13.15: Pause

Kl. 13.30: Informations- og litteratursøgning v/ informationsspecialister fra KUBIS-Biblioteket

Kl. 14.15: Pause

Kl. 14.25: Snak om mulighederne for at brainstorme på emner og finde skrivemakker

Kl. 15.00: Tak for i dag og evaluering

Vigtige datoer:

15. okt. – 31. okt.

Undervisningstilmelding til ”2300-F20;Specialeseminar”

11.nov.

Deadline for emnetilmelding og ønske til vejleder i Absalon

19. nov.

Besked om klyngeplacering, klyngeansvarlige vejleder

30. nov.

Deadline for Specialekontrakt – oprettes i Selvbetjeningen

31. maj 2020

Aflevering af specialet - digitalt

30. juni 2020

Frist for bedømmelse af specialet

 

Du skal tilmelde dig undervisning i ASTK05400U Specialeseminar i tilmeldingsperioden 15. okt. - 31. okt. Dernæst skal du senest den 11. nov. tilmelde sig med emne på Specialesiden i Absalon.  Du kan i den forbindelse ønske vejleder, men skal ikke selv tage kontakt og indgå aftale. Alle får tildelt en specialevejleder, der samtidig er klyngevejleder. Det er minimum to klyngevejledninger i forløbet med ca. fem andre specialer. Senest den 19. nov. vil du få besked om, hvilken speciale- og klyngevejleder, du skal have.

Du har fortsat 6 måneder til at skrive speciale i og mulighed for at forlænge specialekontrakten to gange á 3 måneder. Frist for upload af revideret kontrakt til 2nd forsøg er 15. juni 2020 med aflevering senest den 15. sep. 2020 og frist for upload af revideret kontrakt til 3die forsøg er 1. okt. 2020 med aflevering senest den 31. december 2020.

Generel specialevejleder, Hanne Nexø Jensen