INTRO-MØDE for E19-specialeskrivere

Skal du skrive speciale E19 inviteres du til Informationsmøde onsdag den 22. maj 2019 kl. 13.15-16.00, lokale CSS 35.01.06.  

På mødet vil du få indblik i vigtige datoer, formalia, krav til specialet, herunder de obligatoriske fremlæggelser i klynger. Hør om specialeprocessen, hvordan du kan finde og bruge din vejleder og medstuderende samt få input om informations- og litteratursøgning. Der er afsat tid til at snakke med andre kommende specialeskrivere og måske brainstorme på mulige specialeemner og finde en skrivemakker.

Program

Kl. 13.15: Velkomst samt formalia og praktiske forhold (fx tilmelding, fremlæggelser i klynger) samt om specialeprocessen v/ Hanne Nexø Jensen, (generel specialevejleder) og tidligere specialeskriver

Kl. 14.15: Pause

Kl. 14.30: Informations- og litteratursøgning v/ informationsspecialister fra KUBIS-Biblioteket

Kl. 15.15: Pause

Kl. 15.25: Snak om mulighederne for at brainstorme på emner og finde skrivemakker

Kl. 16.00: Tak for i dag og evaluering