Intro-møde for E18-specialeskrivere – Københavns Universitet

Institut for Statskundskab > Institutkalender > Intro-møde for E18-spe...

Intro-møde for E18-specialeskrivere

Som introduktion til de ændrede frister og rammer inviteres du til INTRO-møde. Der vil også  være mulighed for at få input om informations- og litteratursøgning, brainstorme på specialeemne og finde skrivemakker.

Program

9.15 Velkomst samt formalia og praktiske forhold (fx tilmelding, fremlæggelser i klynger) samt om specialeprocessen v/ Hanne Nexø Jensen, (generel specialevejleder) og tidligere specialeskriver 

10.15 Pause 

10.30 Informations- og litteratursøgning v/ informationsspecialister fra KUBIS-Biblioteket 

11.15 Pause 

11.25 Snak om mulighederne for at brainstorme på emner og finde skrivemakker 

12.00 Tak for i dag og evaluering

Velkommen
Generel specialevejleder, Hanne Nexø Jensen