Tobias Heide-Jørgensen forsvarer sin ph.d.-afhandling ved Institut for Statskundskab

Ph.d.-forsvar

Afhandlingen undersøger, hvornår folks politiske præferencer afspejler deres materielle egeninteresse i modsætning til bredere ideologiske principper. Baseret på en kritik af forestillingen om, at egeninteresse og politisk ideologi er gensidigt udelukkende forklaringer af befolkningens holdningsdannelse, fremføres argumentet, at både værdier og interesser er tilstede, når folk danner politiske holdninger, men at styrken af hvert motiv varierer systematisk på tværs af individer og situationer.

Ved hjælp af survey- og registerdata og kausale forskningsdesign testes argumentet i fem videnskabelige artikler. Artiklerne viser blandt andet, at betydningen af egeninteresse og ideologi for holdningsdannelsen afhænger af individers personlighed, valgresultater, politisk socialisering i forbindelse med migration og sociale normer om fairness og samarbejde.

Teoretisk bidrager afhandlingen ved at gentænke, hvordan egeninteresse og ideologi påvirker politiske holdninger i lyset af forskelle mellem individer og kontekster. Empirisk bidrager afhandlingen med konkret viden om, hvornår de to motiver er vigtige for den politiske holdningsdannelse, og hvornår de betyder mindre.