Generalforsamling i Scient.pol.alumnen

Indkaldelse til generalforsamling i alumneforeningen for Statskundskab på Københavns Universitet: Scient.pol.alumnen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af årsberetning og årsregnskab for det forløbne år
3. Præsentation af alumneforeningens nye strategi
4. Valg af formand
5. Valg af øvrige medlemmer af bestyrelsen og evt. suppleanter
6. Eventuelt

Medlemmerne af alumneforeningen opfordres som altid til at engagere sig i bestyrelsens arbejde ved at deltage på generalforsamlingen eller til at stille op som nye bestyrelsesmedlemmer.

Kontakt formand Ulrik Fonsmark Andreasen på tlf. 26141438, hvis du er interesseret i at høre nærmere om bestyrelsens arbejde og forventningerne til dig.


Tid: 21. november kl. 16:30-17:00
Sted: Frokoststuen (lokale 4.2.26), Institut for Statskundskab, Kbh. Universtitet, Øster Farimagsgade 5.
Tilmelding: Tilmeld dig ved at udfylde navn og e-mail nedenfor. 


Generalforsamlingen efterfølges af en debat om Macron på Institut for Statskundskab kl. 17:30 som arrangeres af Scient.pol.alumnen. Info om dette tilgår i en separat invitation.

Vh.
Bestyrelsen

Felter markeret med * skal udfyldes.

Jeg giver tilladelse til, at universitetet kan registrere ovenstående oplysninger. Se privatlivspolitik. *