Brochurer om Institut for Statskundskab

Institut for Statskundskab har udarbejdet en ny strategi for perioden 2017-2021.
Strategien skal læses som en guide til, hvordan vi ønsker at fokuserer vores
indsats inden for rammerne af de overordnede strategier for Københavns
Universitet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Strategien dækker fire
områder: Impact, Internationalisering, Det akademiske miljø og Indtægter. Du
kan læse mere i vores brochurer.

IMPACT
Institut for Statskundskab gør en forskel gennem forskning, undervisning og direkte engagement med politiske og samfundsmæssige problemstillinger.

INTERNATIONALISERING
Institut for Statskundskab er internationalt af temperament, og det er vi stolte af. Vi lægger stor vægt på internationalisering på et bredt spektrum af områder, herunder gennem vores korps af internationale forskere og studerende. 

DET AKADEMISKE MILJØ
Institut for Statskundskab gør de studerende i stand til at opnå en bedre fremtid ved at lære dem at identificere, analysere og adressere fremtidens udfordringer og nutidens problemer. 

INDTÆGTER
Store dele af Institut for Statskundskabs aktiviteter er støttet af den danske stat, men instituttet gør også forskere i stand til at udføre forskning i verdensklasse ved at sikre eksterne midler fra private og offentlige kilder i Danmark og udlandet. Eksterne midler vil blive endnu vigtigere i de kommende år.