Kasper Møller Hansen holder oplæg på Christiansborg: Gør det en forskel? – Københavns Universitet

Institut for Statskundskab > Om instituttet > Institutnyt > Kasper Møller Hansen h...

27. april 2017

Kasper Møller Hansen holder oplæg på Christiansborg: Gør det en forskel?

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg afholder åbent ekspertmøde i forbindelse med udvalgets behandling af L 124 og L 125 om ændringer af valgloven. Ekspertmødet finder sted torsdag den 27. april 2017 fra kl. 13.30-15.30 på Christiansborg.

I forbindelse med udvalgets behandling af to private lovforslag L 124 om valg på personlige stemmer og L 125 om prioriteret sideordnet opstilling afholdes ekspertmødet med henblik på at belyse problemstillinger, styrker og svagheder ved konsekvenserne af de to lovforslags ændringer af valgloven: 1) indførsel af prioriteret sideordnet opstilling og 2) valg alene på personlige stemmer.

Der vil til ekspertmødet være oplæg af:

  • Kasper Møller Hansen, professor v/Københavns Universitet
  • Rune Stubager, professor v/Aarhus Universitet
  • Jørgen Elklit, professor v/Aarhus Universitet
  • Asbjørn Skjæveland, lektor v/Aarhus Universitet

Se programmet her

Kontakt:
Professor Kasper Møller Hansen
Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 33 92
Mail: kmh@ifs.ku.dk