5. marts 2021

Anne Rasmussen valgt til eksekutivkomiteen i den europæiske statskundskabsorganisation: ECPR

INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Professor Anne Rasmussen skal deltage i udviklingen af det internationale samarbejde mellem statskundskabsinstitutter i det Europæiske Konsortium for Politisk Forskning (ECPR). Det blev grundlagt i 1970 og tæller i dag mere end 300 medlemsinstitutioner i næsten 50 lande.

Anne Rasmussen. Foto: Universitetet i Leiden
Anne Rasmussen.
Foto: Universitetet i Leiden

Sammen mellem fem andre nye medlemmer er Professor Anne Rasmussen netop blevet valgt til at indgå i ledelsen af det Europæiske Konsortium for Politisk Forskning (ECPR) i perioden 2021-27. ECPR stammer fra 1970 og er den største europæiske organisation indenfor statskundskab. Det blev grundlagt af prominente politologer med et mål om at nedbryde barrierer mellem forskellige nationale traditioner indenfor disciplinen og skabe et ægte internationalt fællesskab af forskere i Europa.

- Jeg er beæret over at være blevet valgt til at sidde i ledelsen for en organisation, der har været et vigtigt ankerpunkt for mig gennem min akademiske karriere. Det er en fantastisk mulighed for at give noget tilbage til en organisation, der har spillet en vigtig rolle for mig gennem mange år og repræsenterer et globalt fagligt fællesskab for mange tusinder af forskere, siger professor Anne Rasmussen, Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

- Jeg glæder mig over, at Institut for Statskundskab bliver repræsenteret så centralt i denne vigtige europæiske samarbejdsorganisation for forskere. Det er en fjer i hatten for Anne, og samtidig en mulighed for instituttet for at præge aktiviteter, der er centrale i forhold til at udbygge både kompetencer og netværk for fremtidens forskere. Annes arbejde kan bidrage til at styrke internaliseringen og udviklingen af vores disciplin, siger professor Nina Græger, Institutleder ved Institut for Statskundskab.

Udover Anne Rasmussen består eksekutivkomiteen af 11 andre medlemmer. Seks nye medlemmer vælges hvert tredje år for en periode på seks år. Komiteen er ansvarlig for den overordnede ledelse af organisationen, som udbyder en bred vifte af aktiviteter, som bl.a. inkluderer organisering af konferencer, workshops og sommerskoler samt udgivelse af flere tidsskrifter, bøger og nyhedsbreve. ECPR består af mere end 50 tematiske udvalg og netværk, der afspejler bredden af den forskning, der foregår indenfor statskundskaben.

For Anne Rasmussen er der særlig to ting, som er centrale i de kommende år: 

- For det første er det vigtigt med fortsat støtte til forskellige aktiviteter, der gør det muligt for en bred vifte af forskellige forskere at udveksle ideer og lære fra hinanden. At sikre mangfoldighed i mulighederne for at deltage er vigtigt i en verden, hvor ressourcerne, som er tilgængelige for forskere varierer meget mellem lande og institutioner.

Derudover påpeger hun, at ECPR fortsat bør spille en helt central rolle i forhold til yngre forskere:

- Uddannelse, mentorordninger og sommerskoler for yngre forskere er helt centrale i forhold til at stimulere og udvikle de yngre forskeres kompetencer. Sådanne aktiviteter bør have høj prioritet og fortsat modtage økonomisk støtte fra ECPR. Jeg taler af egen erfaring, når jeg nævner, hvor stor en forskel en organisation som ECPR kan gøre på de her områder.