4. maj 2021

Rebecca Adler-Nissen er udpeget til Carlsbergfondets ”månedens forsker”

MÅNEDENS FORSKER

Carlsbergfondet portrætterer hver måned igennem hele 2021 en forsker og går i tekst, billeder, podcast og video tæt på et aktuelt forskningsemne støttet af fondet. Månedens Forsker #4 er Professor Rebecca Adler-Nissen.

Rebecca Adler-Nissen. Fotograf: Søren Kjeldgaard
Rebecca Adler-Nissen. Fotograf: Søren Kjeldgaard

Institut for Statskundskab hylder i denne måned, at Rebecca Adler-Nissen er udpeget som Carlsbergfondets ”månedens forsker”. Adler-Nissen synes det er en ære og understreger betydningen af nysgerrighed og et ønsket om at gøre en forskel.

”Nysgerrigheden og lysten til at gøre en forskel har drevet mig inden for alle de områder, jeg har arbejdet med indtil videre. Jeg begyndte med at være meget optaget af international politik, og det er jeg stadig, selvom jeg har udvidet mine forskningsemner til også at omfatte blandt andet digitale teknologiers betydning for samfundet og misinformation på nettet og sociale medier,” siger Rebecca Adler-Nissen. 

Men hun vil som ”månedens forsker” også benytte lejligheden til at fortælle om sine bekymringer: Jeg føler mig meget privilegeret over at være en del af Københavns Universitets sprudlende og pluralistiske forskningsmiljø inden for international politik og samfundsvidenskab mere generelt. Vi skal værne bedre om forskningsfriheden og det videnskabelige kredsløb. Det er vigtigt, at de yngre forskere får mulighed for at selv at etablere deres egen dagsorden og udfordre det bestående.”

Institutleder på Statskundskab, professor Nina Græger, glæder sig over udpegelsen og ser gerne, at instituttets stærke fremtræden gør sig gældende fremadrettet: ”At Rebecca udmærker sig på denne måde, gør at instituttet står endnu stærkere i dansk og international forskning. Det er noget som vi alle bør være stolte af.”

Mere om udnævnelsen.

Hør podcasten: Hvordan udbredes og begrænses misinformation under corona-krisen?