20. december 2021

Næsten alle eksamener flyttes online på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

EKSAMEN

Studienævnene på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har efter længere tids forberedelse besluttet at flytte 51 eksamener online i januar. Alle berørte studerende får direkte besked.

Grafik, online eksamen

51 eksamener bliver flyttet online i januar på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Kun mundtligt forsvar af bachelor- og specialeopgaver afvikles på campus. I december er fem eksamener lagt online. Alle berørte studerende får direkte besked.

”Vi har længe været forberedt på, at et stigende smittetryk kunne gøre det nødvendigt at flytte eksamener online og kun ventet på hjemmel fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Siden november har spørgsmålet om eksamenerne været en del af drøftelserne mellem studerende, undervisere og studienævnsforpersoner i studienævnene samt med studieledere og ledelsen på fakultetet. Alle har vi været enige om, at der var behov for at kunne gå online, for det skal både være fagligt og sundhedsmæssigt forsvarligt at gå til eksamen. Den tryghed er jeg glad for, at vi nu kan give alle vores studerende og undervisere,” udtaler prodekan for undervisning Sara Hagemann og fortsætter:

”Desværre er der risiko for, at corona også kan komme til at påvirke forårets undervisning. Derfor er vi netop nu i færd med at lægge sidste hånd på en plan for foråret. Vi skal være klar på en situation, hvor mange studerende kan være nødsaget til at være hjemme på grund af smitte, eller hvor vi skal minimere kontakten mellem studerende når de er på campus. Samtidig skal vi fastholde den høje faglige kvalitet i undervisningen og sikre de studerendes trivsel. Ligesom vi har været det her til vinter, skal vi også til næste sommer være klar til at lægge eksamener online, hvis behovet opstår.”

Plan for mulig omlægning har været på plads siden august

Siden august 2021 har alle uddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet fulgt en corona-plan, der blandt andet lagde rammen for mulig omlægning af eksamener til online-format, hvis smitten krævede det. På baggrund af planen har alle studienævn, siden smitten blussede op igen i november, forberedt at flytte eksamener online. Da en omlægning af eksamensform med kort varsel forudsatte en ændret lovhjemmel, har KU rejst spørgsmålet overfor Uddannelses- og Forskningsstyrelsen for flere uger siden.

Tirsdag den 14. december gav styrelsen mulighed for at lægge eksamener online. Da studienævnene længe havde været klar til det, kunne de studerende på psykologi, statskundskab og økonomi, der alle har fysiske eksamener i december, allerede onsdag den 15. december få besked om, at eksamenerne afholdes online. Fredag den 17. december blev det besluttet, at yderligere 51 eksamener i januar kan omlægges fagligt forsvarligt. Kun forsvar afholdes som udgangspunktet fysisk.

Beslutningerne om at flytte eksamener online er baseret på en vurdering af muligheden for at afvikle eksamenerne fagligt forsvarligt samtidig med, at flest mulige studerende kan gå til deres eksamener og smitterisikoen minimeres. Forsvar af bachelor- og specialeforsvar kan gennemføres fysisk under corona-sikrede forhold, og studerende, vejleder og censor kan i fællesskab beslutte at gå online, hvis der fx er smitte, isolation eller andet corona-relateret.

Kontakt

Sara Hagemann
Prodekan
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mail: prodekan-uddannelse@samf.ku.dk

Rune Heiberg Hansen
Kommunikationschef
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mail: rune.heiberg@samf.ku.dk