22. november 2021

Socialdemokraternes tilbagegang var koncentreret i byerne

ANALYSE

Tal fra kommunalvalget den 16. november 2021 viser, at Socialdemokratiets tilbagegang især afspejler markant lavere opbakning blandt byvælgere. Omvendt er opbakningen omtrent uændret i de mest landlige områder. Resultatet ligger i naturlig forlængelse af Socialdemokratiets overordnede politiske strategi, men viser også strategiens begrænsninger.

Et af de mest opsigtsvækkende resultater på nationalt niveau ved kommunalvalget den 16. november 2021 var tilbagegangen for Socialdemokratiet: med 28,5 procent af stemmerne fik partiet sit dårligste samlede resultat siden i hvert fald 1970. Takket være detaljerede data på valgstedsniveau kan vi kaste foreløbigt lys over kilderne til partiets historisk dårlige valg.

Figur: Ændring i S-opbakning vs. befolkningstæthed
Figuren viser sammenhængen mellem Socialdemokratiets tilbagegang fra KV17 til KV21 (på y-aksen) og befolkningstæthed (på x-aksen) på tværs af landets 1.386 valgsteder.

Som figuren viser, er tilbagegangen for Socialdemokratiet markant større i valgsteder med større befolkningstæthed, dvs. de mest bytætte områder. Hvor opbakningen i de mest landlige områder er omtrent uændret i gennemsnit, går Socialdemokratiet tilbage i stort set alle valgsteder i byerne, og i gennemsnit med hele 10 procentpoint, en massiv tilbagegang for ethvert parti. Hertil kommer, at tilbagegangen betyder mange tabte stemmer samlet set, da valgsteder i byerne har flere vælgere.

Hvordan kan man forklare sammenhængen? En afgående socialdemokratisk borgmester har peget på virakken om sms’er som forklaring. Men denne landsdækkende sag kan ikke umiddelbart forklare forskelle mellem valgsteder. Det er mere sandsynligt, at tilbagegangen i byerne afspejler Socialdemokratiets generelle vælgerstrategi.

I en artikel i tidsskriftet British Journal of Political Science viser jeg sammen med Martin Vinæs Larsen fra Aarhus Universitet, at Socialdemokratiets højredrejning på udlændingeområdet effektivt tiltrak tidligere DF-vælgere. Denne strategi har også ændret Socialdemokratiets generelle vælgerbase, som i dag består af relativt færre højtuddannede yngre vælgere og relativt flere kortuddannede ældre vælgere. Da førstnævnte gruppe er koncentreret i de store byer, var det faktisk forventeligt, at Socialdemokratiet ville klare sig relativt dårligt i byerne. 

Det er til gengæld bekymrende for partiet at tilbagegangen i byerne ikke i væsentligt omfang veksles til fremgang uden for byerne. Det hører med til historien at Socialdemokratiet magtmæssigt beholdt skindet på næsen ved kommunalvalget: eksempelvis genvandt partiet borgmesterposterne i de fire største byer. Men Socialdemokratiets overordnede vælgermæssige strategi har i denne omgang ført til en smallere vælgerkoalition.