2. marts 2021

Statskundskab vil skabe en mere inkluderende introuge

STUDIESTART

Fra studiestart 2021 ændres introugen på Statskundskab på Københavns Universitet. Nye studerende er hidtil blevet opdelt i hold med landenavne i introforløbet. Det har skabt et miljø, som ikke kunne rumme alle studerende.

Studerende på trappe på CSS-campus. Foto: Christian Friis
Studerende på trappe på CSS-campus. Foto: Christian Friis

I flere år har tutorer opdelt studerede i grupper med landenavne som har spillet et ”landespil”. I både 2018 og 2020 har studerende klaget over brugen af landenavnene, og en evaluering har peget på, at en gruppe studerende oplever, at landenavnene i det tredages introforløb på Statskundskab, har haft en negativ karakter. Ledelsen har derfor besluttet at stoppe brugen af landenavne.

- Formålet med introforløbet er, at alle nye studerede bliver en del af et fællesskab. Gennem en årrække er hold med landenavne blevet brugt til at ryste de studerende sammen i de første tre dage af introforløbet. Men vi har oplevet, at navne-legen ikke har givet tilstrækkelig plads til alle studerende. Derfor skal vi finde en anden måde at skabe fællesskab på, udtaler Nina Græger, leder af Institut for Statskundskab.

Tutorerne på statskundskabsstudiet har gjort en stor indsats for at give nye studerende en god start. Men en evaluering af studiestarten viser, at der er behov for at ændre den del, der handler om landenavne. Det vil ske i dialog med tutorerne.

- På Statskundskab er det et centralt mål, at vores studerende lærer at forholde sig både kritisk og konstruktivt til verden omkring os. Vi arbejder målrettet på tværs af de samfundsvidenskabelige uddannelser med at skabe et bedre arbejds- og studiemiljø. Vi vil gerne sikre, at nye studerende føler sig som en del af uddannelsen. Sagen om at ændre holdnavne er blot et element i det. Vi arbejder sammen med de studerende om kulturen generelt, og vi vil have fokus på, hvordan vi kan lave en endnu bedre introuge, siger Nina Græger.

Der har været klager i flere år

I september 2020 modtog ledelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet en klage fra en studerende om brugen af Panama og Japan som holdnavne i introforløbet. I klagen peges der på, at brugen af landenavne fører til stereotyper, som ekskluderer studerende. I evalueringen af introforløbet fremgik det endvidere, at syv procent af de studerende havde oplevet, at brugen af landenavne har haft en negativ karakter.

I 2018 blev der første gang klaget over brugen af landenavne. Også dengang gik klagen på, at stereotyper holder nogle studerende uden for fællesskabet.

For yderligere kommentarer kan Nina Græger kontaktes via kommunikationschef ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Rune Heiberg Hansen på rune.heiberg@samf.ku.dk  eller 30 10 49 65.