5. juli 2021

To nye millionbevillinger fra VELUX FONDEN til instituttet

PROJEKTSTØTTE

VELUX FONDEN har bevilget støtte til to forskningsprojekter under Institut for Statskundskab fra sit kernegruppeprogram.

Fra digitale teknologier til verdenshave, illustration

De fireårige bevillinger, der hver har en værdi af knap 6 millioner kroner, starter i begyndelsen af 2022. Tilsammen vil de støtte ansættelsen af fem postdoc-stillinger og en ph.d.-studerende.

Nina Græger, der er Institutleder ved Institut for Statskundskab, siger:

"Vi er særligt glade af to grunde – for det første, fordi disse bevillinger er de første kernegruppebevillinger, vi har fået siden 2015, og for det andet, fordi begge projekter afspejler vores engagement i at udforske de mest presserende spørgsmål i vores tid, herunder global styring af digitale teknologier og miljø."

Professor Rebecca Adler-Nissen har modtaget 5,9 mio. kr. til et projekt med titlen ’Digital suverænitet: Europæiske visioner om selvbestemmelse i en digital tidsalder’ (SOVEREIGN)’. SOVEREIGN vil undersøge begrebet ’digital suverænitet’, og hvordan Europa-Kommissionen vil regulere teknologi i det 21. århundrede i en verden domineret af online-interaktioner og fremkomsten af kunstig intelligens.

"Det er netop nu, at der er behov for forskning, og vi er derfor meget glade for støtten fra VELUX FONDEN,” siger Rebecca Adler-Nissen.

"I det kommende årti vil der blive vedtaget central lovgivning og truffet grundlæggende beslutninger i Europa. Men udrulningen af ‘digital suverænitet’ vil ikke kun påvirke os i Europa. Og følgerne vil heller ikke være begrænset til det digitale, men forme vores demokratier og den internationale orden i fremtiden. I sidste ende er forholdet mellem politisk autoritet, marked og borgernes rettigheder i spil."

Professor Christian Bueger har fået tildelt 5,9 mio. kr. til projektet ’Havinfrastrukturer: Hvordan verdenshavene styres i dag’ (OCINFRA).

"Når det handler om at benytte og forvalte verdenshavene, står vi over for en række grundlæggende dilemmaer. Med dette projekt vil vi kunne identificere, hvordan vi kan håndtere dem bedre gennem udvikling af infrastrukturer på havene, der beskytter dem for fremtiden," siger Christian Bueger.

I projektet vil man se på, hvordan forvaltningsspørgsmål påvirker forskellige problemer, der påvirker verdenshavene. Projektet vil berøre fri skibsfart, forvaltningen af de dybhavsdatakabler, som al internetkommunikation er afhængig af, samt maritim miljøsikkerhed og infrastrukturer. Det sker i et samarbejde med professor Kimberly Peters fra Helmholtz Institute for Functional Marine Biodiversity (HIFMB) og SafeSeas-forskningsnetværket.

Nina Græger siger endvidere:

"Instituttet er meget glad for at kunne støtte forskningen i disse to emner, der er af afgørende betydning for det kommende årti. Det er også grunden til, at vi har valgt at medfinansiere to så ambitiøse forskningsprogrammer i betydelig grad. Christian og Rebecca er begge verdenseksperter inden for deres forskningsområder, og jeg er sikker på, at vi vil se både fremragende forskning og meningsfulde politiske aftryk udspringe af deres teams arbejde."

Læs VELUX FONDENs pressemeddelelse om bevillingerne.

Se også Det Samfundsvidenskabelige Fakultets nyhed.