6. december 2021

Træning i Teaching Excellence

UNDERVISNING

European Network on Teaching Excellence inviterer akademiske medarbejdere til at deltage i fem dages intensiv træning i undervisningskvalitet

E-mc2 written on chalkboard
Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Uddannelsen er tilrettelagt i regi af Erasmus og Strategic Partnership-projektet E-NOTE. Leiden University er vært i samarbejde med universiteterne i Charles, Coimbra og København. Arrangementet foregår online mellem 10. og 14. januar, og deltagerne kan vælge mellem forskellige programpaneler.

Fokus vil være på innovative og effektive praksisser til træning af undervisningskompetencer til brug på videregående uddannelser. Arrangementet er organiseret til gavn for universitetsledelsen, fagfolk inden for læring og udvikling af videregående uddannelser samt lærere.

Formålet med arrangementet er at vise eksempler på gode cases af excellence-træning, herunder udvikling af kursusplaner, og mulighed for at deltagerne får praktisk erfaring gennem workshops. Disse vil omfatte demonstrationer og simuleringer af, hvordan man udvikler fremragende kursusplaner.