11. marts 2022

Caroline Bertram optaget på europæisk eliteforskningsprogram

OPTAGELSE

I forbindelse med sit ph.d.-projekt, der undersøger bæredygtighedshensyn i EU’s handelspolitik, er Caroline Bertram blevet udvalgt til Europaeum Scholars Programme.

Logo - EUROPAEUM

Hvordan kan EU i bedre grad inkorporere bæredygtighedshensyn, særligt klima- og arbejdstagerbeskyttelse, i sin handelspolitik? Det spørgsmål ligger højt på den politiske dagsorden –og er omdrejningspunktet i Caroline Bertrams ph.d.-projekt. 

”Min forskning placerer sig i et spændingsfelt mellem den akademiske og politiske verden. Forskere såvel som politikere søger i øjeblikket svar på de samme spørgsmål centreret omkring bæredygtighed i handel. Det har derfor været et bærende princip fra starten af min ph.d., at forskningsresultater både skal bidrage til ny akademisk viden og videreformidles som input i den politiske proces,” forklarer hun.

Skal løse europæiske problemer

Med optagelsen i Europaeum Scholars Programme får Caroline Bertram nu en unik mulighed for at dyrke forbindelsen mellem policy- og forskningsverdenen yderligere. 

Under programmet vil der være faglige oplæg fra både forskere og fagfolk, der til daglig har politisk berøring. Dertil er et vigtigt element i programmet en løbende ‘case competition’, hvor grupper af ph.d.-studerende med blandede akademiske baggrunde skal forsøge at anvende deres faglige ballast til at komme med løsningsforslag til aktuelle europæiske problemstillinger. 

”Det er en udfordring, jeg ser meget frem til at kaste mig over i fællesskab med ph.d.-studerende fra hele Europa,” siger Caroline Bertram.

Fakta om Europaeum Scholars 

Europaeum Scholars-programmet koordineres af Oxford Universitet og løber over 2 år. Det tages i 7-8 intensive moduler af ca. en uges varighed på universiteter over hele Europa. Modulerne omfatter seminarer, debatter og workshops med førende akademikere og praktikere samt færdighedstræning og gruppearbejde. 

I løbet af de to år opererer deltagerne i små, tværfaglige grupper på et projekt, der designes og udføres af dem. Det fælles sigte med projekterne er at "gøre Europa til et bedre sted". De endelige forslag evalueres af et ekspertpanel og præsenteres på en international konference.