14. juni 2022

Statskundskab lancerer nyt adfærdskodeks

Code of conduct

For at tydeliggøre det kontinuerlige arbejde med at sikre en imødekommende, inkluderende, professionel og respektfuld kultur, har Statskundskab udarbejdet en række materialer om instituttets adfærdskodeks.

Code of conduct-billedmosaik.

Adfærdskodekset - 'Code of conduct' - blev vedtaget den 15. december 2021 og straks derefter taget i brug.

Det formulerer instituttets fælles arbejde for at minimere/eliminere fordomme, diskrimination og chikane på grund af køn, race, etnicitet, religion, seksualitet, handicap, alder eller politiske holdninger. Adfærdskodekset afspejler vores kerneværdier og dedikation til at skabe et sikkert og respektfuldt arbejds- og studiemiljø med lige muligheder for alle.

En handlingsplan, der dækker alle interaktionsarenaer – faglige og sociale – vil understøtte en bevidsthed om og overholdelse af de værdier, der er udtrykt i dette adfærdskodeks. Ledelsen ved Institut for Statskundskab er ansvarlig for at revidere adfærdskodekset og handlingsplanen, når det er relevant og i overensstemmelse med universitetets retningslinjer for forebyggelse af krænkende adfærd og med lovgivningen i Danmark.

Som med alle faser i processen frem til vedtagelsen af 'Code of conduct' den 15. december 2021, vil revisioner blive foretaget i samråd med medarbejdere og studerende.

Læs mere om Code of conduct.