5. april 2022

Udviklingsministeren diskuterede flygtningepolitik med de studerende

POLITIK

Den 5. april 2022 bød Institut for Statskundskab velkommen til udviklingsminister Flemming Møller Mortensen. Her talte han om flygtningepolitik og overrakte priser til vinderne af Det Udenrigspolitiske Selskabs årlige artikelkonkurrence.

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen besøger KU
Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen besøger KU

Udviklingsministeren sprang til med sen varsel, da udenrigsminister Jeppe Kofod blev forhindret i at deltage i et arrangement om flygtningepolitik, arrangeret af Institut for Statskundskab og Det Udenrigspolitiske Selskab. 

Institutleder Nina Græger bød velkommen til alle i salen og bemærkede, at man med god grund kan kalde flygtningepolitik et varmt emne. 

”UNHCR anslog ved udgangen af 2020, at antallet af tvangsfordrevne verden over var 82,4 millioner, mens over 26,4 millioner mennesker var kategoriseret som flygtninge. Siden har nye konflikter tvunget flere mennesker på flugt – ikke mindst i Ukraine, hvor over fire millioner mennesker er flygtet ud af landet, siden Rusland invaderede landet,” konstaterede hun.

Skarpe spørgsmål og artikler

Udviklingsministeren gav et oprids af flygtningesituationen i Ukraine og på globalt plan. Flemming Møller Mortensen fastslog bl.a., at Danmark er et nærområde til Ukraine og derfor har et særligt ansvar for at hjælpe landets mange flygtninge. Regeringen agter desuden at fastholde udviklingsbistanden på 0,7 procent af BNI, som også er FN’s målsætning.

Politikens kronikredaktør, Marcus Rubin, ledte herefter salen igennem en debat om flygtninge – og en håndfuld studerende stillede skarpe og relevante spørgsmål, mente ministeren selv. 

Programmets anden halvdel handlede om den artikelkonkurrence, som det Udenrigspolitiske Selskab har gennemført. 18 skribenter havde indleveret stærke artikler under temaet ”flygtninge”, og forfatterne bag de tre bedste bidrag blev udråbt og præmieret med hhv. 10.000, 7.500 og 2.500 kr. 

Vinderne, hvoraf de to studerer statskundskab på Københavns Universitet (Oskar Brave Stevens og Morten Hybschmann), holdt hver et kort oplæg om deres artikel, og til slut interviewede Marcus Rubin forfatterne.