10. juli 2020

Anders Berg-Sørensen ny viceinstitutleder for uddannelse

Udpegning

Anders Berg-Sørensen er udpeget til viceinstitutleder for uddannelse på IFS, i et ledelsesteam som fra 1. juli har to vice-IL (Jacob Gerner Hariri er vice-IL for forskning). Anders fortsætter som Studieleder sin udpegningsperiode ud (31. januar 2022).

Anders Berg-Sørensen

Foto: Joachim Rode

Anders Berg-Sørensen får mere ansvar for strategisk planlægning og videreudvikling af uddannelsesområdet fremover, herunder kortlægning af ressourcebehov i lyset af den planlagte reduktion af DVIP-brug og udfordringen med at skabe og forankre et genuint internationalt studiemiljø på IFS.

Dette er blevet aktualiseret af, at ministeriet ikke har givet os lov til at fortsætte med et internationalt optag på kandidatuddannelsen i statskundskab. Der er en vigtig opgave i at sikre uddannelser på højt internationalt niveau indlejret i instituttets internationale forskningsmiljøer, samtidig med at mindst halvdelen af fagene skal udbydes på dansk.

Jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet med instituttets uddannelser med min nye kasket som viceinstitutleder for uddannelse – og studieleder den nuværende periode ud – i samarbejde med alle gode og kreative kolleger.

siger Anders Berg-Sørensen

Statskundskabsuddannelsen er velfungerende og kandidaterne kommer i beskæftigelse og bachelor- og kandidatreformen er gennemført (første årgang er blevet færdige her til sommer).

Den eksterne evalueringen af Security Risk Management kandidatuddannelsen scorer højt på både kvalitet og beskæftigelse. Samfundsfagsuddannelsen har en forholdsvis høj dimittendledighed sammenlignet med de øvrige og her vil vi styrke netværksopbygning med organisationer, virksomheder og medier uden for de sektorer, der traditionelt har ansat samfundsfagskandidaterne. En anden vigtig opgave bliver at videreføre instituttets bidrag til Social Data Science kandidatuddannelsen og til andre tværfaglige satsninger på fakultetet. Det samme gør den nye uddannelsesadministrative virkelighed, som vi kommer til at stå i fra efteråret med en samlet studieadministration på fakultetsniveau.

Selv om det går godt på instituttet, byder de kommende år på nye og krævende opgaver på uddannelsesfronten. Særlig inden for klima, miljø og bæredygtighed, samt den gradvise opbygning og udvikling af efter- og videreuddannelsestilbud, vil der være udviklings- og koordinationsudfordringer.

siger institutleder Nina Græger

Anders har lang erfaring som SL og kender instituttet svært godt, så jeg er ovebevist om at den nye vice-IL for uddannelse vil løse disse opgaverne på en effektiv og gennemtænkt måde, i nært samarbejde med ledelsesteamet og kolleger på instituttet.

afslutter Nina Græger.