17. juni 2020

Corona-essay konkurrence - VINDERNE ER...

Konkurrence

I begyndelsen af april 2020 udskrev instituttet en Corona-essay konkurrence for instituttets studerende. Hvordan har Corona-krisen påvirket det politiske leben i kongeriget, Europa og verden? Hvordan har regeringers og offentlige myndigheders magt og regulering af befolkningerne forandret sig? Hvordan har det påvirket befolkningernes adfærd og politiske holdningsdannelse? Er der politiske bevægelser i medvind og i modvind, hvorfor og hvordan? Hvordan har internationalt samarbejde forandret sig? Og hvordan ser geopolitiske magtstrukturer og magtrelationer ud under og efter Corona-krisen?

Sort tekst på hvid baggrund

Vi modtog 22 velformulerede og gode bidrag, der vidner om vores studerendes store faglige engagement i en aktuel krise med mange forskellige politiske problemstillinger og løsningsmuligheder, og de studerendes kreative tænkning og skarpe pen. Så der har været et tæt opløb om de tre priser.

Bedømmelsesudvalget, som består af institutleder Nina Græger, studieleder Anders Berg-Sørensen og studenterrepræsentant Rigmor Gavrani Gadegaard, har nu læst og bedømt essayene og er blevet enige om at give førsteprisen til Lucrezia Ducci for essayet, ”Dealing with the transboundary crisis through engagement in “multiversal internationalism”.”

Lucrezia Ducci vinder førsteprisen for sin perspektivrige og spændende analyse af Corona-krisens rejse fra Kina til Europa og USA og de nationale og internationale implikationer for samarbejde på politisk, økonomisk og videnskabeligt niveau i en verden efter pandemien.

Anden prisen giver bedømmelsesudvalget til Mathilde Juul Jørgensen for essayet, ”Autoriteternes storhedstid? Parlamentarismen i forfald? Politisering af vores alle sammes sundhed?”, der på engagerende og analytisk vis tager temperaturen på demokratisk politisk kultur i en COVID19-verden med fællessang og Fake News, polarisering og autoritære træk.

Tredjeprisen gives til Daniel Kirchheiner, der griber fat om Danmark i den globale COVID19-økonomi og på eksperimenterende og problematiserende vis tryktester veje og vildveje for et fremtidigt globalt samarbejde.

Et stort tillykke til prisvinderne – og en kæmpe tak til alle bidragydere.